Kartläggning av tvärregionala arbetsmarknadsinsatser i Greater Copenhagen

Syftet med denna rapport är att bidra med kunskap som kan användas…

Läs våra senaste analyser

Øresundsinstituttet arbetar med gränsregional analys såväl…

State of Medicon Valley 2016 - ny analys från MVA utförd av Øresundsinstituttet

Danmark har växt om Sverige som läkemedelsnation och är nu…

Effekter av ID- och gränskontroller i Norden II

En uppföljning av den tidigare rapporten om effekter av ID-…

Utvärdering av effekter av tillämpningen av förordning om vissa identitetskontroller

Øresundsinstituttet har gjort det faktamässiga analysarbetet…

149 aktörer - strukturanalys av offentliga samarbeten över Öresund

Øresundsinstituttet presenterar  en strukturanalys över 149…