Ny analys: Offentliga fastighetsägare i Skåne investerar mer än 40 miljarder kronor i nya fastighetsprojekt

Mer än 40 miljarder kronor investeras i nya fastighetsprojekt i Skåne i år och under de närmaste åren av kommuner, region och statliga aktörer. Det visar en ny analys från Øresundsinstituttet. Enbart Malmö, Lund och Helsingborg investerar sammanlagt mer än 17 miljarder kronor medan Regionfastigheter har en budget på närmare 20 miljarder där nya sjukhusbyggnader i Malmö utgör en stor del. Dessutom byggs bland annat ett nytt polishus i Malmö, en ny anstalt ska uppföras i Trelleborg och i Revinge ska försvaret miljardsatsa genom om- och tillbyggnader av regementet P7. Det är några exempel på större offentliga fastighetsinvesteringar som väntas i Skåne trots ett mer avvaktande läge i branschen i stort. 

Läs analysen här

 

Highlights:

 

17 miljarder kronor i kommunala investeringar i Skånes tre största städer 
De kommunala fastighetsorganisationerna och kommunala bostadsbolagen i Lund, Helsingborg och Malmö väntas investera mer än 17 miljarder kronor under de närmaste åren. Det befintliga beståndet idag utgör 6,7 miljoner kvadratmeter till ett värde av 110 miljarder kronor.

En stor puckel investeringsmässigt för ­Regionfastigheter 
Med närmare 20 miljarder kronor i investeringar är det just nu högkonjunktur i uppdrag för Regionfastigheter. Det berättar Pål Svensson, förvaltningschef och fastighetsdirektör på Region Skåne, i en intervju. I siffran är inte framtida sjukhusbyggen i Lund och Helsingborg medräknade.

Miljardsatsning inom försvaret i ­Skåne med ny- och ombyggnationer 
Genom nybyggnation och omfattande renoveringar av befintliga fastigheter planerar Försvarsmakten för investeringar i miljardbelopp fram till år 2030 på Södra skånska regementet, P7, i Revingehed. Både antalet värnpliktiga och antalet anställda soldater ska öka. Regementet ska bli den sjunde mekaniserade brigaden och omfattas av det nya försvarssamarbetsavtalet mellan USA och Sverige.

Bild: Försvarsmakten


Ökad konkurrens märks 
Flera av aktörerna som intervjuats till rapporten har märkt av en ökad konkurrens på marknaden. Bland annat ser Regionfastigheter ett ökat antal anbud vid upphandlingar och Malmö universitet har märkt av lägre priser i anbuden när nya ramavtal upphandlas. Lunds domkyrka, som äger mark i nordöstra Lund i området Råängen som snart är redo att säljas vidare till privata aktörer, märker också av läget genom att köparna inte längre står i kö som för ett till ett och ett halvt år sedan.

Byggkostnaderna har inte gått ner lika mycket som de brukar 
Under inledningen av den här lågkonjunkturen har byggkostnaderna stigit även om efterfrågan har minskat. Det konstaterar Byggföretagens chefekonom Fredrik Isaksson i en intervju till rapporten och orsaken till de ökade priserna är leveransproblem. Däremot tror han inte att kostnaderna kommer att fortsätta öka lika mycket framöver.
En annan utmaning som Fredrik Isaksson lyfter är att han tror att det kan bli svårt för kommuner att satsa på stora nyprojekt eftersom det ekonomiska läget i kommunerna är kärvare. Dessutom kan det bli svårt att locka tillbaka arbetskraft till byggbranschen igen när marknaden vänder, menar han, bland annat kopplat till den svagare svenska kronan.

Om rapporten

 

Fastighetsmarknaden: 
Offentligt ägande och investeringar i Skåne

Denna analys är en del av Øresundsinstituttets egna rapportserie. Øresundsinstituttet är ett oberoende dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, nätverksmöten och nyhetsbyrån News Øresund bidrar till en ökad kunskap om utvecklingen i Sverige och Danmark med fokus på Öresundsregionen. Rapporten är en kartläggning av ett urval större offentliga fastighets­ägare i Skåne när det gäller deras befintliga fastighets­bestånd och kommande investeringar

KONTAKT:

Johan Wessman
vd Øresundsinstituttet
johan.wessman@oresundsinstituttet.org