Ny analys: Andelen unga gränspendlare över Öresund har aldrig varit lägre

Öresundspendlarna blir allt äldre. Samtidigt som det totala antalet pendlare har hittat tillbaka till prepandemiska nivåer, sjunker andelen unga pendlare i åldern 16-24 år. Från att ha stigit oavbrutet upp till en andel på 16,7 procent under ungdomspendlingens toppår 2007 har andelen unga pendlare minskat till 5,3 procent enligt den senaste statistiken från 2021. Den totala pendlingen över Öresund toppade 2008 med 19 725 personer, varav 3 090 var unga pendlare. Under 2021 pendlade 16 542 personer över Öresund, varav 874 var unga. Det visar en ny rapport från Øresundsinstituttet.

Unga pendlare i åldern 16-24 år verkar vara extra känsliga för kriser. Efter finanskrisen återhämtade sig andelen unga pendlare aldrig, och medan det totala antalet pendlare hade återgått till prepandemiska nivåer redan 2021, halkade andelen unga pendlare efter.

Läs analysen här

 

 


HIGHLIGHTS

Andelen unga Öresundspendlare har varit större än inhemska pendlare
2007, när andelen unga pendlare över Öresund var som störst på 16,7 procent, var den större än för de ungdomar som pendlade inom Sverige (16,3), inom Skåne (15,7) och till Malmö från kranskommunerna (16,1). Men medan de sistnämnda sjunkit långsamt har andelen unga gränspendlare sjunkit markant. Det visar statistik från SCB och Öresundsdatabasen.


Unga särskilt utsatta för gränshinder, menar Øresunddirekt 
Alla pendlare kan stöta på problem, men de påverkar yngre arbetstagare mer. Det menar Malin Dahl, som är verksamhetsansvarig på informationstjänsten Øresunddirekt i en intervju. Men hon säger också att den danska arbetsmarknadsmodellen med “flexicurity” kan vara till fördel för unga i början av sina karriärer.


Unga pendlare: Så funkar gränspendlingen för oss
I rapporten intervjuas två danska och en svensk Öresundspendlare om sina erfarenheter av bo på den ena sidan av sundet och jobba eller gå i skolan på den andra. Danska Simone och Alberte Fridan går i tvåan på Bryggeriets gymnasium i Malmö, medan Klara Omdal varvar studier på Lunds universitet med deltidsjobb i Köpenhamn. Medan det mesta fungerar bra lämnar byråkratin en del övrigt att önska, menar systrarna Fridan. “Lång och komplicerad” kallar de processen med att får sitt Ungdomskort via DSB. Enligt Klara Omdal är det ganska ofta problem med tågen, något som kan leda till förseningar.


874 personer mellan 16-24 år arbetspendlade över Öresund 2021
Toppnoteringen för antalet unga arbetspendlare mellan 16 och 24 år var 2008, då siffran var 3 090 personer. 2021 var det dock några fler än 2020, då 822 ungdomar gränspendlade, visar statistik från Öresundsdatabasen.


Pandemin: Ungdomar verkar påverkas av kriser i högre grad 
2021 hade antalet Öresundsspendlare redan återgått till den prepandemiska nivån 2019, cirka 16 500, efter en nedgång på cirka tusen personer. Detsamma gällde dock inte för andelen unga pendlare mellan 16 och 24 år. Samma mönster syntes efter finanskrisen 2008, då andelen unga bland pendlare sjönk för att sedan inte återkomma i samma utsträckning.


Om rapporten

Denna rapport är en populärvetenskaplig version av en akademisk uppsats som genomförts gemensamt av Øresundsinstituttet och studenten Louise Bideau från Malmö universitet. Øresundsinstituttet är ett oberoende dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, nätverksmöten och nyhetsbyrån News Øresund bidrar till en ökad kunskap om utvecklingen i Sverige och Danmark med fokus på Öresundsregionen. ​

KONTAKT:

Johan Wessman
vd Øresundsinstituttet
johan.wessman@oresundsinstituttet.org