Øresundsindex trafikstatistik Q4: Nytt rekord med 100 000 personresor per dygn över Öresund under 2023 – via bro och färja

Aldrig förr har så många rest över Öresund som under 2023. Antalet personresor med bil och tåg över Öresundsbron samt via färja mellan Helsingborg och Helsingör ökade förra året med tio procent till 36,3 miljoner. Det motsvarar 99 952 personresor per dygn eller avrundat 100 000. Mest ökade tågresandet över Öresund. Det visar Øresundsindex trafik som tas fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet.

Läs analysen här

För resandet med Öresundståg mellan Danmark och Sverige förde 2023 med sig ett trendbrott.

Mellan 2013 och 2019 varierade antalet årliga tågresenärer mellan 11,1 och 11,9 miljoner utan tydlig trend. Efter ett ras under pandemiåren 2020-2021 återgick tågresandet över Öresund under 2022 till den tidigare nivån med 11,5 miljoner resenärer.

Men sedan hände något 2023. Antalet tågresenärer över Öresund ökade med 1,8 miljoner motsvarande 15,6 procent till rekordnivån 13,3 miljoner passagerare.Klicka här för att ladda ner trafikstatistiken i excelformat.


Nytt rekord för antalet personresor över Öresund under helåret 2023

Trots ett dystert år med högre inflation och tal om lågkonjunktur slogs flera trafikrekord över Öresund under 2023. Personresorna med bil och tåg över Öresundsbron och med färja mellan Helsingborg och Helsingör ökade med tio procent till i genomsnitt 99 952 dagliga resor under helåret 2023. Det är nytt rekord och drygt två procent fler personresor jämfört med 2019, året innan pandemin. Tågresandet ökade mest. Fordons­trafiken över Öresundsbron slog dag-, vecko- och månadsrekord under sommaren. Antalet personbilar som passerade Öresund ökade under fjärde kvartalet med fem procent till 17 944 per dag. Även antalet pendlarresor över Öresund slog nytt rekord under fjärde kvartalet med 19 351 dagliga resor. Det var därmed det bästa fjärdekvaralet under mätperioden 2016-2023. På årsbasis är dock antalet pendlarresor drygt fyra procent färre jämfört med 2019 medan antalet personbilar som passerar över Öresund är sex procent färre än 2019. Den enda kategori som minskade i omfattning under 2023 var godstrafiken där antalet godstågsvagnar samt last- och varubilar som passerar Öresund via bro och färja minskade med sex procent under fjärde kvartalet 2023 till 3 238 – samma nivå som 2020.

 


Q4 2023: Stark utveckling för personresorna


Fjärde kvartalet 2023 var det näst bästa fjärdekvartalet sedan 2015 när det gäller antalet personresor som gjordes över Öresund med bil, tåg och färja. I medeltal gjordes då 87 385 enkelresor över sundet varje dag. Endast fjärde kvartalet 2018 var bättre. Jämfört med fjärde kvartalet 2019 har antalet personresor över Öresund ökat med en procent. Antalet personresor med bil och tåg över Öresundsbron har sedan 2109 ökat med 4,8 procent till i medeltal 73 524 enkelresor. Antalet personresor med färja mellan Helsingborg och Helsingör har jämfört med fjärde kvartalet 2019 minskat med 15,3 procent till 13 861 enkelresor.


Q4 2023: Kvartalsrekord för pendlarresorna


Antalet pendlarresor över Öresund är i en uppåtgående trend och 2023 avslutades med nytt kvartalsrekord för perioden 2016-2023. Under fjärde kvartalet 2023 gjordes i genomsnitt 19 351 pendlarresor (enkelresor) med bil, tåg och färja över Öresund. Det är en ökning med 13,2 procent jämfört med samma kvartal 2022 och med 9,3 procent jämfört med 2019. Alla resandeformer noterar en stark utveckling under fjärde kvartalet men sett över tid är det tågpendlingen som står för såväl det största antalet pendlarresor som den största tillväxten. Antalet pendlarresor med bil över bron och med färja i norra Öresund är fortfarande åtta respektive fem procent lägre än 2019, före pandemin.


Q4 2023: Godstrafiken på samma nivå som 2020

Under det fjärde kvartalet i år minskade godstrafiken över Öresund med 6 procent jämfört med samma kvartal 2022. Antalet varu- och lastbilar med färja Helsingborg-Helsingör minskade under perioden med 8 procent, antalet varu- och lastbilar över Öresundsbron med 2 procent och antalet godstågsvagnar minskade mest, med 20 procent. Genomsnittet för det fjärde kvartalet 2023 är på samma som under det fjärde kvartalet 2020, därmed har ökningen som skedde under 2021 och 2022 raderats ut.

Läs analysen här


Detta är den nionde publikationen om trafiken över Öresund som tas fram inom ramen för ett nytt Øresundsindex. Rapporten följer trafikutvecklingen med bil, färja och tåg över Öresund och ges ut kvartalsvis.

Rapporten är framtagen av Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet.

Faktapartner: DSB, Öresundslinjen, Skånetrafiken och Trafikverket.

Kontaktuppgifter

Johan Wessman,
vd Øresundsinstituttet