Øresundsindex trafikstatistik Q1: Bästa förstakvartalet sedan 2015

Den svaga svenska kronkursen gör danska turister i Skåne och svensk arbetskraft i Danmark till valuta­vinnare. Det i kombination med den danska bristen på arbetskraft kan vara förklaringen till att antalet personresor över Öresund fortsatta att öka under första kvartalet 2024. Det blev därmed det bästa förstakvartalet under Øresundsindex mätperiod som sträcker sig bakåt till 2015. Även antalet pendlarresor och resor med personbil över sundet ökade, om än inte i samma tempo som förra året. Det visar Øresundsindex trafik som tas fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet.

Att antalet pendlarresor med färja mellan Helsingborg och Helsingör ökade med 77 procent under första kvartalet 2024 jämfört med samma kvartal i fjol beror på att biljettsamarbetet mellan Skånetrafiken och Öresundslinjen avbröts vid årsskiftet. Tidigare ingick en del av färjependlingen i Skånetrafikens statistik. Från och med 2024 ser vi hela färjependlingen i Öresundslinjens kvartalsstatistik.

När det gäller godstrafiken med varubilar, lastbilar och järnvägsvagnar över sundet fortsätter den att minska, men ligger på en fortsatt hög nivå.

Läs analysen här

Highlights:

Kvartalsrekord för personresorna

Under det första kvartalet 2024 gjordes i genomsnitt 82 003 personresor per dygn över Öresund via bil, tåg och färja. Det är drygt fyra procent fler personresor än samma kvartal 2023 och det bästa förstakvartalet under Øresundsindex mätperiod som sträcker sig bakåt till 2015. 68 608 dagliga resor gjordes med bil och tåg över Öresundsbron medan 13 395 resor gjordes med färja mellan Helsingborg och Helsingör.

Fler pendlarresor

Allt fler pendlarresor görs över Öresund vilket speglar att antalet pendlare ökat. Under första kvartalet 2024 gjordes i genomsnitt 17 557 pendlarresor per dag, en ökning med närmare nio procent jämfört med samma kvartal 2023. Sex av tio pendlarresor görs med tåg över Öresundsbron.


Fler personbilar färdas över sundet

Antalet personbilar som färdas över Öresund ökar stadigt såväl när det gäller trafiken över Öresundsbron som via Öresundslinjens färjor mellan Helsingborg och Helsingör. Det totala antalet personbilar som passerar över Öresund ökade med 5,9 procent under det första kvartalet 2024 jämfört med samma kvartal 2023. På Öresundsbron ökade antalet personbilar under kvartalet med sex procent medan antalet bilar som tog färjan ökade med fem procent. Det återstår nu knappt fyra procent innan den totala personbilstrafiken över sundet är tillbaka på 2019 års nivå.

Godstrafiken över Öresund minskar för tredje kvartalet i rad

Godstrafiken över Öresund minskade med närmare åtta procent till i medeltal 3 251 varubilar, lastbilar och järnvägsvagnar per dag under årets första kvartal. Det är tredje kvartalet i rad som godstrafiken över Öresund minskar efter en toppnotering under pandemin. Jämfört med första kvartalet 2015 är nivån 16 procent högre.

Läs analysen här

Om rapporten

Detta är den tionde publikationen om trafiken över Öresund som tas fram inom ramen för ett nytt Øresundsindex. Rapporten följer trafikutvecklingen med bil, färja och tåg över Öresund och ges ut kvartalsvis.

Rapporten är framtagen av Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet.

Faktapartner: DSB, Öresundslinjen, Skånetrafiken och Trafikverket.

Kontaktuppgifter

Johan Wessman,
vd Øresundsinstituttet

johan.wessman@oresundsinstituttet.org