Øresundsindex/Trafik fjärde kvartalet 2022 – tillväxt för gods och tågresor

Godstrafiken är den stora ljuspunkten när det gäller trafiken över Öresund och den positiva trenden fortsatte under fjärde kvartalet 2022. Även antalet person­resor och pendlarresor med Öresundståg över bron avslutade året med en kraftfull utveckling vilket till stor del kan förklaras med en priskampanj under oktober. För det totala antalet personresor och bilresorna via bro och färja skedde förra året en stark återhämtning som dock avslutades med en avmattning. Det visar rapporten Øresundsindex/Trafik som tagits fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet.

Läs analysen här

När det gäller personresor och bilresor över Öresund har utvecklingen övergått i ett fjärde mönster sedan 2015: från stagnation (2015-2019) till pandeminedgång (2020-kvartal 1 2022), återhämtning (kvartal 2-3 2022) och avmattning (kvartal 4 2022).

Godstrafiken utgör ett undantag med fortsatt tillväxt. Under fjärde kvartalet 2022 ökade godstrafiken över Öresund via bro och färja med cirka fyra procent jämfört med samma kvartal 2021. Jämfört med fjärde kvartalet 2019 motsvarar det en ökning med närmare 18 procent. Mest ökar antalet varu- och lastbilar över Öresundsbron medan antalet godsvagnar på järnväg minskat betydligt sedan toppåret 2017.

En annan ljuspunkt i Öresundstrafiken är tågresandet som ökade kraftigt under fjärde kvartalet 2022, delvis beroende på en priskampanj i oktober med 25 procents rabatt på Skånetrafikens månadskort över Öresund. Det totala antalet tågresor över Öresund ökade under fjärde kvartalet med 39 procent jämfört med samma kvartal 2021. Antalet pendlarresor med tåg ökade under fjärde kvartalet 2022 med 47 procent jämfört med samma kvartal 2021. Med tanke på att de rabatterade månadskorten kan sparas ett år har Skånetrafiket justerat statistiken i förhållande till hur mångapendlarkort som ännu inte utnyttjats.

Det totala antalet personresor med bil, tåg och färja över Öresund ökade under fjärde kvartalet med närmare 19 procent jämfört med samma kvartal 2021. Avståndet till samma kvartal 2019 ökade dock till 5,3 procent. Även när det gäller bilresorna över Öresund via bro eller färja syntes en stagnation under fjärde kvartalet. Antalet resor med personbil ökade under fjärde kvartalet 2022 med sex procent jämfört med samma kvartal 2021. Jämfört med samma kvartal 2019 var dock antalet personbilar nästan 13 procent färre.

Läs analysen här

 

 

Highlights:

 

Personresor: Avmattning

Från återhämtning till avmattning. Så kan utvecklingen sammanfattas för antalet personresor över Öresund med bil och tåg över Öresundsbron och med färja mellan Helsingborg och Helsingör. Ökad inflation och fallande reallöner kan ha påverkat utvecklingen. I genomsnitt gjordes 81 609 personresor per dygn över Öresund under fjärde kvartalet 2022, varav 66 971 med bil eller tåg över Öresundsbron och 14 638 med färja mellan Helsingborg och Helsingör. Totalt sett är det en ökning med 19 procent jämfört med fjärde kvartalet 2021 och en minskning med fem procent jämfört med samma kvartal 2019.

Pendlarresor: Priskampanj bakom lyft

Tre sätt att pendla över Öresund och tre olika trender. Bilpendlingen över Öresundsbron har stabiliserats på en relativt jämn nivå som under fjärde kvartalet 2022 var 14 procent lägre jämfört med samma kvartal 2019. Pendlingen med Forseas färjor mellan Helsingborg och Helsingör, som var relativt stabil under pandemin, har efter en stark inledning på 2022 minskat och låg under fjärde kvartalet 12 procent under 2019 års nivå. Antalet pendlarresor med Öresundståg över bron har efter en priskampanj i oktober ökat kraftigt och låg under det fjärde kvartalet tre procent över nivån från samma kvartal 2019.

Godstrafik: Antalet varu- och lastbilar över Öresundsbron bakom godsökning

Under 2022 års fjärde kvartal ökade godstrafiken över Öresund med cirka fyra procent jämfört med samma kvartal 2021. Bakom ökningen står antalet varu- och last­bilar över Öresundsbron som under kvartalet ökat med 13,2 procent. Antalet godsvagnar på järnväg har däremot minskat betydligt sedan toppåret 2017. Till skillnad från persontrafiken över Öresund drabbades godstrafiken endast av en kortvarig nedgång under inledningen av pandemin och trafiken har varit undantagen gränsregleringar.

_

Läs analysen här

 

Om rapporten

Detta är den femte publikationen om trafiken över Öresund som tas fram inom ramen för ett nytt Øresundsindex. Rapporten följer trafikutvecklingen med bil, färja och tåg över Öresund och kommer att ges ut kvartalsvis framöver.

Rapporten är framtagen av Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet.

Faktapartner: DSB, Forsea, Skånetrafiken och Trafikverket.

Kontaktuppgifter

Johan Wessman 
vd Øresundsinstituttet
johan.wessman@oresundsinstituttet.org