Bostadspriserna ökar mer i Stockholm än i Köpenhamn och Malmö

Ökningen i priser har avtagit något den senare tiden, men fortsätter överlag stiga i både Sverige och Danmark. Prisökningarna är som störst i storstadsregionerna och större i Stockholm än i Öresundsregionens större städer.

Villa/radhus (DK) och villa (SE), realiserat handelspris

0 3 månader 12 månader Pris/kvm
Danmark 0% 1% 11244 DKK
Sverige 2% 11% 19648 SEK
Region Huvudstaden -1% 4% 19886 DKK
Region Själland 0% 1% 9339 DKK
Skåne 0% 6% 17782 SEK
Köpenhamn 4% 9% 28175 DKK
Malmö 2% 8% 28011 SEK
Roskilde -4% -5% 16476 DKK
Lund 3% 9% 23959 SEK
Helsingör 2% 6% 18036 DKK
Helsingborg -1% 2% 22739 SEK
Stockholm 3% 13% 47976 SEK
Göteborg 5% 12% 33347 SEK

Källa: Realkreditrådet och Svensk Mäklarstatistik AB. Siffror för Danmark anges för kvartal 4, 2014, medan siffror för Svergie täcker perioden december 2014 – februari 2015. Prisförändringarna anges i förhållande till föregående 3-månadersperiod samt i förhållande till samma period föregående år.

Ägarlägenhet (DK) och bostadsrätt (SE), realiserat handelspris

0 3 månader 12 månader Pris/kvm
Danmark 0% 5% 20353 DKK
Sverige 1% 11% 31364 SEK
Region Huvudstaden 1% 6% 24851 DKK
Region Själland -2% 1% 12776 DKK
Skåne 3% 9% 18385 SEK
Köpenhamn 0% 5% 27893 DKK
Malmö 2% 7% 20876 SEK
Roskilde 3% 10% 18945 DKK
Lund 3% 1% 24436 SEK
Helsingör 11% 21% 17480 DKK
Helsingborg 2% 5% 15410 SEK
Stockholm 2% 9% 58439 SEK
Göteborg 5% 17% 36626 SEK

Källa: Realkreditrådet och Svensk Mäklarstatistik AB. Siffror för Danmark anges för kvartal 4, 2014, medan siffror för Svergie täcker perioden december 2014 – februari 2015. Prisförändringarna anges i förhållande till föregående 3-månadersperiod samt i förhållande till samma period föregående år.

Observera: Det är inte möjligt att direkt jämföra priserna på ägarlägenheter respektive bostadsrätter. Utöver köpeskillingen tillkommer en månatlig avgift för bostadsrätter.