FAKTA: 17 universitet och högre lärosäten med totalt kring 189 000 studerande i Öresundsregionen

UNIVERSITET. I Greater Copenhagen/Öresundsregionen finns 17 danska och svenska universitet, högskolor och högre lärosäten. Tretton av dessa finns på Själland med omkring 119 000 studenter och fyra finns i Skåne med omkring 70 000 studenter.

FAKTA: Konjunktur

KONJUNKTUR. Vi håller på att uppdatera denna faktaartikel.

FAKTA: Bostadsmarknad

BOSTADSMARKNAD. Vi håller på att uppdatera denna faktaartikel.

Fact Sheet: The Effects of the ID- and Border Checks between Scania and Zealand

As a result of the migrant crisis and the dramatic increase in…

Fakta: Fler hyrbilar och bussar bidrar till ökad trafik över Öresundsbron

Fakta: Den totala trafiken över Öresundsbron ökade med 4,6 procent under januari-september 2016 jämfört med samma period i fjol. Ökningen beror dels på en stigning i fritids- och lastbilstrafiken, dels på gräns- och id-kontrollerna mellan Danmark och Sverige.

Fakta: 322 000 färre danska jobb nås med en timmes tågpendling från Malmö C efter ID- och gränskontrollerna

Med en tågresa på en timme från Malmö C kan man idag endast…

Fakta: Uppdaterad beräkning över effekterna av ID-kontrollerna för Öresundstågen mellan Danmark och Sverige

Tågresenärerna över Öresund tillbringar sammanlagt 6 660…

Danska fonder bidrar mest till forskning i Europa

77,5 euro per invånare – så mycket ger danska fonder till…

Konjunkturprognoser nerskriver förväntningarna för dansk ekonomi

Medan Danmark saktar in på motorvägen kör Sverige förbi i…

Inte sedan 2000 har så få flyttat från Själland till Skåne - slutliga siffror

TREND:  2015 blev det år då minst personer flyttade från…