Fakta: Fler flyttar från Skåne till Östdanmark

FLYTTNINGAR. Antalet personer som flyttar från Skåne till Östdanmark minskade med cirka tolv procent under årets tredje kvartal jämfört med samma period 2016. Under hela förra året var antalet 2 041 personer vilket är fem procent fler än 2015. Det visar uppgifter från Öresundsdatabasen. Antalet personer som flyttade i motsatt riktning, från Östdanmark till Skåne, minskade med cirka 20 procent under årets tredje kvartal jämfört med samma period 2016, men ökade med 7 procent under hela 2016 jämfört med året innan.

FAKTA: Rekordstor nedgång i antalet pendlare över Öresund

PENDLING. Antalet pendlare över Öresund föll med omkring nio procent under 2016, vilket är den största nedgången någonsin. Enligt Øresundsinstituttets beräkningar pendlade 13 800 personer över Öresund varje dag under samma år. Beräkningarna är preliminära och baseras på antalet sålda pendlarkort hos Skånetrafiken (JoJo Period Öresund) samt antal pendlarpassagerare med bil över Öresundsbron.

FAKTA: Sysselsättningen i Greater Copenhagen

SYSSELSÄTTNING. Vi håller på att uppdatera denna faktaartikel.

FAKTA: Trafiken över Öresund

TRAFIK. Vi håller på att uppdatera denna faktaartikel.

FAKTA: 17 universitet och högre lärosäten med totalt kring 189 000 studerande i Öresundsregionen

UNIVERSITET. I Greater Copenhagen/Öresundsregionen finns 17 danska och svenska universitet, högskolor och högre lärosäten. Tretton av dessa finns på Själland med omkring 119 000 studenter och fyra finns i Skåne med omkring 70 000 studenter.

FAKTA: Konjunktur

KONJUNKTUR. Vi håller på att uppdatera denna faktaartikel.

FAKTA: Bostadsmarknad

BOSTADSMARKNAD. Vi håller på att uppdatera denna faktaartikel.

Fact Sheet: The Effects of the ID- and Border Checks between Scania and Zealand

As a result of the migrant crisis and the dramatic increase in…

Fakta: Fler hyrbilar och bussar bidrar till ökad trafik över Öresundsbron

Fakta: Den totala trafiken över Öresundsbron ökade med 4,6 procent under januari-september 2016 jämfört med samma period i fjol. Ökningen beror dels på en stigning i fritids- och lastbilstrafiken, dels på gräns- och id-kontrollerna mellan Danmark och Sverige.

Fakta: 322 000 färre danska jobb nås med en timmes tågpendling från Malmö C efter ID- och gränskontrollerna

Med en tågresa på en timme från Malmö C kan man idag endast…