FAKTA: Sysselsättningen i Greater Copenhagen

Øresundsinstituttets faktaportal är under utveckling och nedanstående text kommer att uppdateras snarast. 

Sysselsättningen i Greater Copenhagen är tillbaka på samma nivå som under högkonjunkturen innan finanskrisen. Under 2017 års andra kvartal var 75,6 procent av befolkningen i hela Öresundsregionen/Greater Copenhagen i arbete. Arbetslösheten låg i augusti på 9,9 procent i Skåne, och i juli låg den på 4,1 i Hovedstaden och 3,8 procent i Region Själland.

I Region Skåne var arbetslösheten 9,9 procent i augusti 2017. I Region Hovedstaden och Region Själland var bruttoarbetslösheten 4,1 respektive 3,8 procent i juli. Samtidigt stiger sysselsättningen i Region Skåne. Det senaste året har sysselsättningen stigit med 12 000 personer till totalt 617 700 personer, vilket motsvarar en sysselsättningsfrekvens på 75,4 procent. I den danska delen av Öresundsregionen/Greater Copenhagen var 1 288 200 personer sysselsatta under 2017 års andra kvartal, och sysselsättningsfrekvensen låg på 76,7 procent i Region Hovedstaden och 73,5 procent i Region Själland.

Källa: Ørestat, Arbetsförmedlingen och STAR

Sysselsätning (procent) 2. kvartal 2017
Region Hovedstaden 76,7
Region Sjælland 73,5
Region Skåne 75,4
Öresundsregionen/Greater Copenhagen 75,6

 

Arbetslöshet (procent) Aug. 2017
Region Hovedstaden 4,1
Region Sjælland 3,8
Region Skåne 9,9

Källa: Ørestat, Arbetsförmedlingen, STAR

Procenten arbetslösa räknas samman som del av den registrerade arbetskraften, men är inte direkt jämförbar mellan Danmark och Sverige.

Den svenska statistiken hämtas från Arbetsförmedlingen och innehåller tal för åldern 16-64:”öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd”

Den danska statistiken hämtas från STARs arbetslöshetsrapport och innehåller tal för åldern 16-64: bruttoarbetslösheten, det vill säga registrerade arbetslösa och personer i sysselsättning.