FAKTA: Bostadsmarknaden i Öresundsregionen

BOSTADSMARKNAD. Efter en längre tids prisstegring på bostadsmarknaden har utvecklingen stannat av under 2018, framförallt på den svenska sidan av Öresund. Region Hovedstaden i allmänhet och Köpenhamn i synnerhet har de högsta priserna i regionen, medan Region Sjælland har hela regionens lägsta villapriser. På den svenska sidan är det Lund som har de högsta priserna på bostadsrätter, medan Malmö har det högsta kvadratmeterpriset på villor.

Bostadsmarknaden har efter nedgången under finanskrisen visat starkt ökande priser under flera år, men under 2018 sågs priserna återigen stanna av. I Danmark har prisutvecklingen under 2018 bromsats något, och på den svenska sidan går det till och med att se ett knappt fall i priserna på bostadsmarknaden. Med en allt starkare dansk krona och lägre priser på flera håll i Skåne går det att få mer boende för pengarna på den svenska sidan sundet.

DANMARK
Villor och radhus kr/kvm
Hela landet 13640 DKK
Region Hovedstaden 25119 DKK
København 34897 DKK
Helsingør 20726 DKK
Region Sjælland 11900 DKK
Roskilde 20686 DKK
Ägarlägenheter kr/kvm
Hela landet 27559 DKK
Region Hovedstaden 34908 DKK
København 39926 DKK
Helsingør 22028 DKK
Region Sjælland 17520 DKK
Roskilde 24729 DKK
SVERIGE
Villor kr/kvm
Sverige 24246 SEK
Skåne 23592 SEK
Malmö 34211 SEK
Helsingborg 28633 SEK
Lund 33075 SEK
Bostadsrätter kr/kvm
Sverige 37764 SEK
Skåne 25155 SEK
Malmö 27935 SEK
Helsingborg 22234 SEK
Lund 35338 SEK
I Danmark för perioden 2018-07 – 2018-09
I Sverige för perioden 2018-10 – 2019-01
Källor: Realkreditrådet och Svensk Mäklarstatistik AB

Ägarlägenheter i Danmark

Kvadratmeterpriserna på danska ägarlägenheter har ökat under senare år, men nu finns tecken på en avmattad marknad. Under 2018 minskade försäljningarna av ägarlägenheter i Köpenhamn kraftigt, och experter tror på färre försäljningar och lägre priser. De dyraste danska ägarlägenheterna finns i Köpenhamn, medan priserna i Region Sjælland håller betydligt lägre nivåer. Det är också i Köpenhamn och Region Hovedstaden som kvadratmeterpriset har ökat snabbast. Kvadratmeterpriset på de danska ägarlägenheterna störtdök under finanskrisen, men sedan 2013 har de priserna återigen vänt uppåt, och generellt i landet har priserna återigen nått samma nivå som innan krisen.

Källa: Realkreditrådet

Bostadsrätter i Sverige

Under 2018 har prisutvecklingen på bostadsrätter i Sverige avstannat, och på flera håll har priserna till och med sjunkit. De dyraste skånska bostadsrätterna finns i Lund. Priserna i Skåne är lägre än i riket i stort, där bostadsmarknaden i Göteborg, men framförallt Stockholm bidrar till höga genomsnittliga värden. Kvadratmeterpriserna i Sverige sjönk inte på samma vis som i Danmark under finanskrisen, men även på den svenska sidan stannade priserna av. Efter 2013 sågs återigen en prisstegring på bostadsrättsmarknaden, och den har pågått fram till det stora trendbrottet 2018.

Källa: Svensk Mäklarstatistik AB

Villor i Danmark

Villamarknaden i Danmark har inte sett samma utveckling som ägarlägenheterna under senare år, utan priserna har varit mer stabila. I Region Sjælland och i Danmark i stort har endast en svag uppåtgående trend synts, medan villapriserna i Köpenhamn har stigit betydligt kraftigare. Kvadratmeterpriset för en villa i Köpenhamn är tre gånger högre än genomsnittet i Region Sjælland. Villamarknaden drabbades även den av finanskrisen, och det är först under 2018 som kvadratmeterpriserna nått samma nivåer som innan krisen.

Källa: Realkreditrådet

Villor i Sverige

Som tidigare tabell visat är kvadratmeterpriserna för villor högre i Malmö och Lund högre än i såväl Helsingborg som resterande Skåne. Men i svensk bostadsmarknadsstatistik brukar ett annat mått än kvadratmeterpris användas för att beskriva läget på villamarknaden, istället pratar man om köpeskillingskoefficient, som är förhållandet mellan köpeskilling och en fastighets taxeringsvärde. På detta vis tas även läge, storlek, ålder och standard med i beräkningarna. Utefter detta tal går det också att skönja en villamarknad där priserna varit avstannande under 2018, efter en längre tids stigande priser.

Källa: Svensk Mäklarstatistik AB

FAKTA om bostadsmarknaden

SVERIGE

Allmännyttigt bostadsföretag
Ett aktiebolag, ekonomisk förening eller stiftelse som drivs utan vinstsyfte och huvudsakligen förvaltar hyreslägenheter. Kommunalt bostadsföretag avser ett allmännyttigt bostadsföretag där en kommun har det bestämmande inflytandet. Utmärkande för svensk allmännytta är även att bostäderna är öppna för alla, inte bara för mindre resursstarka hushåll. Den allmännyttiga sektorn består grovt räknat för en femtedel av bostadsmarknaden i Sverige och ungefär hälften av hyresmarknaden uppskattar Boverket.

Bostadsrätt
Fastigheten ägs av bostadsrättsföreningen som ofta är belånad. De boende köper en bostadsrätt som är en nyttjanderätt till en viss lägenhet. Utöver köpeskillingen betalar de boende en månadsavgift till föreningen som vanligen inkluderar alla driftskostnader. Bostadsrättsinnehavaren blir medlem och äger en ekonomisk andel i bostadsrättsföreningen.

Ägarlägenhet
Den som köper en ägarlägenhet äger sin del av fastigheten och kan få lagfart på förvärvet och sedan inteckna och belåna sin lägenhet. En ägarlägenhet kan även hyras ut eller säljas.

DANMARK

Almen bolig
Ingen tjänar pengar på hyran. Bostäderna uppförs med offentligt stöd och i gengäld har kommunen vanligtvis så kallad anvisningsret till var fjärde lägenhet. De almene boliger är demokratiskt uppbyggda och varje avdelning är en självständig ekonomisk enhet.

Ejerlejlighed
Innehavaren äger enskilt sin bostad medan gemensamma utrymmen ägs av ejerlejlighedsforeningen. En fællesudgift betalas till föreningen för underhåll och drift.

Andelsbolig
Andelsbolig ses ofta som ett mellanting mellan en lejebolig och en ejerbolig med bruksrätt och ett reglerat maxpris.

Källa: AAB, ABF, Boverket, SBC – Sveriges BostadsrättsCentrum, Justitiedepartementet.

Om statistiken

Det finns många olika källor till statistik om prisutveckling på bostadsmarknaden. I ovanstående text har Realkreditrådet och Svensk Mäklarstatistik AB använts som datakällor då båda institutionerna offentliggör genomsnittligt kvadratmeterpris för de sålda bostäderna. På detta sätt möjliggörs en jämförelse av bostadspriser över Öresund utan att behöva ta hänsyn till att den genomsnittliga storleken på boenden kan skilja sig åt på de olika sidorna av sundet eller mellan olika kommuner. Fördelen med dessa två källor är att de ger en bild av vad det kostar att köpa en bostad här och nu. Kvadratmeterpriser gör det samtidigt möjligt att beräkna privatekonomin vid köp av samma storlek på en bostad fast i olika kommuner inom Öresundsregionen.

Statistiken från Realkreditrådet och Svensk Mäklarstatistik AB ger snabbt en rättvisande bild av bostadsprisutvecklingen, men ingen av dem täcker samtliga försäljningar på marknaden. Svensk Mäklarstatistik AB omfattar över 95 procent av alla försäljningar som sker via en fastighetsmäklare. Statistiken tas fram i samarbete med Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling samt branschorganisationen Mäklarsamfundet. Bostadsmarknadsstatistiken från Realkreditrådet utarbetas i samarbete mellan Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen og Finansrådet. Statistiken täcker alla fria affärer, det vill säga affärer som sker genom en fastighetsmäklare.

Den svenska statistiken är helårsstatistik hämtad från Svensk Mäklarstatistik AB, medan den danska årsstatistiken är ett genomsnitt av kvartalsstatistiken. För år 2018 är enbart de tre första kvartalen medräknade i den danska statistiken.