FAKTA: Rekordstor nedgång i antalet pendlare över Öresund

Antalet pendlare över Öresund föll med omkring nio procent under 2016, vilket är den största nedgången någonsin. Enligt Øresundsinstituttets beräkningar pendlade 13 800 personer över Öresund varje dag under samma år. Beräkningarna är preliminära och baseras på antalet sålda pendlarkort hos Skånetrafiken (JoJo Period Öresund) samt antal pendlarpassagerare med bil över Öresundsbron.

Fallet i antalet Öresundspendlare kan främst förklaras med ID- och gränskontrollerna för de resande från Danmark till Sverige, som ökade restiden markant och resulterade i fler förseningar än vanligt i tågtrafiken över Öresund. I september 2017 återupptogs tiominuterstrafiken under rusningstid och efter det har tågpendlarna börjat komma tillbaka och försäljningen av pendlarkort steg med 1,4 procent i september, enligt uppgifter från Skånetrafiken.

Samtidigt som Öresundstågen förlorade 13 procent av sina pendlare under september till november 2016 jämfört med samma period året innan fick Öresundsbrokonsortiet desto fler bilpendlare. Totalt steg bilpendlingen över Öresundsbron med fem procent under 2016. Den totala vägtrafiken steg med 5,2 procent och en till två procentenheter kommer enligt Öresundsbrokonsortiets uppskattning från före detta tågresenärer som istället valt bilen.

Den officiella statistiken för Öresundspendlingen offentliggörs i Öresundsdatabanken runt ett och ett halvt år efter årets slut. Øresundsinstituttets preliminära beräkningar baseras på sålda pendlarkort hos Skånetrafiken och antalet pendlare med bil över Öresundsbron, och kan därmed innehålla en viss osäkerhet.

13 800 pendlar över Öresund varje dag

Öresundsbron och Helsingborg-Helsingör färjorna

 

Dagligt antal pendlare över Öresund på Öresundsbron och Helsingör-Helsingborg färjorna

0 Från Själland till Skåne Från Skåne till Själland Totalt
1997 166 2.130 2.296
1998 188 2.365 2.553
1999 204 2.584 2.788
2000 281 3.010 3.291
2001 539 3.751 4.290
2002 533 4.697 5.230
2003 536 5.683 6.219
2004 692 7.160 7.852
2005 734 8.783 9.517
2006 750 12.744 13.494
2007 623 17.890 18.513
2008 708 19.097 19.805
2009 633 18.387 19.020
2010 712 17.702 18.414
2011 827 16.226 17.053
2012 923 15.125 16.048
2013 1016 14493 15.509
2014 1021 14356 15.377
2015 1137 14045 15.182
2016 13.800

Källa: För 2016 Øresundsinstituttets beräkningar på data från Örestat (1997 – 2015), Öresundsbro Konsortiet och Skånetrafiken (2016).


Tre av fyra unga Öresundspendlare har gett upp sedan 2008

Under krisåren 2008 och 2015 minskade antalet unga svenskar som arbetade i Danmark med 74 procent. De tillhör därmed de Öresundspendlare som drabbades hårdast av krisen.

Även om den danska arbetsmarknaden har återhämtat sig har inte de unga svenskarna kommit tillbaka till danska jobb.

Malmös unga drabbades hårt

2007, då Öresundspendlingen var som störst, arbetade 1 927 unga Malmöbor i Danmark. 2015 hade den siffran fallit till 477. Malmö drabbades därmed hårt när så många unga Malmöbor som pendlade över Öresund tappade fotfästet på den danska arbetsmarknaden.

 

Pendlare 16 – 24 år som andel av samtliga pendlare,

samt det totala antalet pendlare över Öresundsbron och HH-färjorna fördelat på åldersgrupper

Pendlare 16-24 år som andel av samtliga pendlare, samt det totala antalet pendlare över Öresundsbron och HH-färjorna fördelat på åldersgrupper
Pendlare 16-24 år Övriga öresundspendlare Pendlare 16-24 år andel av total
1997 215 2081 9%
1998 250 2303 10%
1999 276 2512 10%
2000 338 2953 10%
2001 437 3853 10%
2002 554 4676 11%
2003 704 5515 11%
2004 978 6874 12%
2005 1142 8375 12%
2006 2020 11474 15%
2007 3073 15440 17%
2008 3090 16715 16%
2009 2388 16632 13%
2010 1926 16488 10%
2011 1453 15600 9%
2012 1105 14943 7%
2013 905 14604 6%
2014 857 14520 6%
2015 798 14384 5%

 

Källa: Øresundsinstituttets beräkningar på data från Ørestat


 

 

 

Boendekommun för öresundspendlarna och deras andel av befolkningen
Antal pendlare, 2015 Andel av befolkningen i %
Malmö 8369 2,6%
Helsingborg 1224 0,9%
Lund 787 0,7%
Vellinge 619 1,8%
Köpenhamn 524 0,1%
Trelleborg 385 0,9%
Landskrona 318 0,7%
Svedala 234 1,1%
Staffanstorp 183 0,8%
Lomma 177 0,8%
Burlöv 173 1,0%
Skurup 162 1,1%
Eslöv 143 0,4%
Bjuv 135 0,9%
Kävlinge 114 0,4%
Höganäs 95 0,4%
Sjöbo 91 0,5%
Frederiksberg 88 0,1%
Klippan 88 0,5%
Ängelholm 88 0,2%
Höör 85 0,5%
Ystad 83 0,3%
Åstorp 74 0,5%
Hässleholm 72 0,1%
Svalöv 69 0,5%
Örkelljunga 65 0,7%
Gentofte 64 0,1%
Helsingör 60 0,1%
Hörby 51 0,3%
Kristianstad 46 0,1%
Tårnby 37 0,1%
Lyngby-Tårbäk 31 0,1%
Rudersdal 31 0,1%
Perstorp 29 0,4%
Fredensborg 26 0,1%
Simrishamn 25 0,1%
Roskilde 22 0,0%
Hörsholm 20 0,1%
Dragör 19 0,1%
Egedal 16 0,0%
Köge 16 0,0%
Båstad 15 0,1%
Furesö 14 0,0%
Hilleröd 14 0,0%
Tomelilla 14 0,1%
Osby 13 0,1%
Gladsaxe 12 0,0%
Ballerup 11 0,0%
Rödovre 11 0,0%
Greve 10 0,0%
Holbäk 10 0,0%
Östra Göinge 10 0,1%
Hvidovre 9 0,0%
Ishöj 9 0,0%
Gribskov 9 0,0%
Bromölla 9 0,1%
Solröd 8 0,0%
Bröndby 7 0,0%
Glostrup 5 0,0%
Herlev 5 0,0%
Albertslund 5 0,0%
Höje-Tåstrup 5 0,0%
Alleröd 5 0,0%
Frederikssund 5 0,0%
Vallensbäk 4 0,0%
Nästved 4 0,0%
Faxe 3 0,0%
Stevns 3 0,0%
Bornholm 3 0,0%
Halsnäs 2 0,0%
Odsherred 2 0,0%
Slagelse 2 0,0%
Vordingborg 2 0,0%
Ringsted 1 0,0%
Sorö 1 0,0%
Lejre 1 0,0%
Guldborgsund 1 0,0%
Kalundborg 0 0,0%
Lolland 0 0,0%

 

Källa: Øresundsinstituttets beräkningar på data från Ørestat


Arbetskommun för öresundspendlarna och deras andel av befolkningen
Antal pendlare, 2015 Andel av de sysselsatta i %
Köpenhamn 5888 1,6%
Malmö 661 0,4%
Helsingborg 122 0,2%
Lund 210 0,3%
Frederiksberg 481 1,1%
Ballerup 460 1,1%
Gladsaxe 569 1,4%
Roskilde 120 0,3%
Gentofte 315 0,8%
Kristianstad 17 0,0%
Höje-Tåstrup 363 1,0%
Slagelse 25 0,1%
Lyngby-Tårbäk 294 0,9%
Nästved 42 0,1%
Hilleröd 243 0,8%
Hvidovre 401 1,4%
Holbäk 24 0,1%
Köge 72 0,3%
Rudersdal 178 0,7%
Tårnby 2054 8,2%
Bröndby 321 1,4%
Guldborgsund 5 0,0%
Helsingör 691 3,0%
Hässleholm 3 0,0%
Herlev 155 0,7%
Glostrup 223 1,1%
Albertslund 197 1,0%
Kalundborg 18 0,1%
Greve 87 0,5%
Ängelholm 7 0,0%
Bornholm 10 0,1%
Frederikssund 29 0,2%
Landskrona 17 0,1%
Lolland 5 0,0%
Rödovre 113 0,7%
Ringsted 20 0,1%
Vordingborg 15 0,1%
Alleröd 91 0,6%
Trelleborg 6 0,0%
Furesö 42 0,3%
Ystad 2 0,0%
Gribskov 35 0,3%
Fredensborg 117 0,9%
Faxe 12 0,1%
Sorö 17 0,1%
Egedal 47 0,4%
Eslöv 5 0,0%
Odsherred 6 0,1%
Hörsholm 79 0,8%
Vellinge 9 0,1%
Halsnäs 10 0,1%
Höganäs 5 0,1%
Ishöj 56 0,7%
Kävlinge 3 0,0%
Burlöv 16 0,2%
Lejre 15 0,2%
Simrishamn 0 0,0%
Svedala 14 0,2%
Båstad 1 0,0%
Staffanstorp 5 0,1%
Sjöbo 0 0,0%
Lomma 8 0,1%
Stevns 4 0,1%
Klippan 3 0,1%
Åstorp 3 0,1%
Solröd 20 0,4%
Hörby 5 0,1%
Tomelilla 0 0,0%
Bjuv 3 0,1%
Höör 1 0,0%
Östra Göinge 0 0,0%
Vallensbäk 35 0,8%
Osby 3 0,1%
Skurup 3 0,1%
Bromölla 0 0,0%
Örkelljunga 0 0,0%
Svalöv 3 0,1%
Perstorp 2 0,1%
Dragör 41 1,3%

 

Källa: Øresundsinstituttets beräkningar på data från Ørestat


OM DEN ANVÄNDA STATISTIKEN

Örestat offentliggör den officiella statistiken för antalet pendlare över Öresund. Statistiken utarbetas genom en sammankoppling av den danska registerbaserade arbetskraftsstatistiken (RAS) och den motsvarande svenska registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). RAS och RAMS mäter befolkningens tillknytning till arbetsmarknaden under november. Statistiken följer, i största möjliga utsträckning, ILOs riktningslinjer för klassifikation av befolkningens tillknytning till arbetsmarknaden (ICSE). Statistiken avser endast anställda löntagare, vilket innebär att enskilda näringsidkare och medhjälpande makar inte ingår. Det bedöms dock inte ha någon större påverkan på öresundspendlingen då en enskild näringsidkare oftast har sitt företag i bosättningslandet, och resor över Öresund kommer då vara tjänsteresor snarare än pendlingsresor mellan bostad och arbetsplats. Den officiella pendlingsstatistiken offentliggörs på årsbasis ungefär 18 månader efter årets slut.

Örestat offentliggör både statistik för antal pendlare och övriga inkomsttagare. Pendlare är personer som bor på ena sidan av Öresund och har sin huvudsakliga sysselsättning (under november) på den andra sidan av Öresund. Inkomsttagare är personer som har ett extrajobb eller som under året har haft intäkter i det andra landet. I ovanstående text och tabeller visas endast antalet pendlare, med syftet att visa ett tal som är jämförbart med de nationella danska och svenska beräkningar av pendlare.

Örestat offentliggör dessutom en kvartalsvis pendlingsstatistik för pendlarna från Sverige till Danmark. Statistiken har offentliggjorts sedan 1:a kvartalet 2012. Källorna till statistiken är den danska och svenska statistiken om sysselsättningen för de anställda samt befolkningsstatistiken. Personer med en inkomst på minst 10 000 kronor och med minst 75 arbetstimmar under loppet av ett kvartal ingår i statistiken. Statistiken ligger nivåmässigt cirka 500 personer under den officiella pendlingsstatistiken för 2012. Statistiken offentliggörs ungefär ett halvår efter kvartalets slut och är därför mer aktuell men även mindre detaljerad än den årliga statistiken.

Øresundsinstituttet har på bakgrund av utvecklingen i försäljning av månadskort till Öresundstågen (JoJo Period Öresund) samt antal bilpassager över Öresundsbron med Brobizz på ett pendlarkontrakt, beräknat antal pendlare för 2016. Metoden har historiskt visat sig vara en relativt stabil indikator för pendlingsutvecklingen.