Fakta: Fler flyttar från Skåne till Östdanmark

FLYTTNINGAR. Antalet personer som flyttar från Skåne till Östdanmark minskade med cirka tolv procent under årets tredje kvartal jämfört med samma period 2016. Under hela förra året var antalet 2 041 personer vilket är fem procent fler än 2015. Det visar uppgifter från Öresundsdatabasen. Antalet personer som flyttade i motsatt riktning, från Östdanmark till Skåne, minskade med cirka 20 procent under årets tredje kvartal jämfört med samma period 2016, men ökade med 7 procent under hela 2016 jämfört med året innan.

Det finns flera faktorer som påverkar antalet flyttningar över Öresund. Två viktiga sådana är bostadspriserna och valutakursen, men även det allmänna konjunkturläget och situationen på arbetsmarknaden spelar in. Det kan även finnas skatte- och privatekonomiska skäl som gör det mer eller mindre attraktivt för olika grupper att flytta över sundet. Även språk- och kulturskillnader kan påverka familjer att flytta över sundet exempelvis när barnen når skolålder. Dessutom har situationen med id- och gränskontroller som förlängt restiderna över sundet under de senaste par åren påverkat flyttendenserna.

Senaste kvartalet Skåne-Östdanmark.
Det senaste kvartalet med tillgänglig statistik (Q3 2017) flyttade 537 personer från Skåne till Östdanmark. Det är cirka 12 procent färre än under samma kvartal 2016.

Senaste kvartalet Östdanmark-Skåne.
Det senaste kvartalet med tillgänglig statistik (Q3 2017) flyttade 339 personer från Östdanmark till Skåne. Det är cirka 20 procent färre än under samma kvartal 2016.

Senaste året Skåne-Östdanmark.
2016 flyttade 2 041 personer från Skåne till Östdanmark. Det är 5 procent fler än under föregående år.

Senaste året Östdanmark-Skåne.
2016 flyttade 1 419 personer från Östdanmark till Skåne. Det är 7 procent fler än under föregående år. Flyttströmmarna över sundet var som störst under den andra halvan av 00-talet. Som mest flyttade 4 360 personer från Östdanmark till Skåne under 2007.

Skåne till och från hela Danmark.
Om geografin vidgas från Östdanmark till att istället se på hela Danmark så flyttade 2 436 personer från Skåne till Danmark under 2016 och 1 745 personer i motsvarande riktning.

Största tillflyttningskommunerna i Skåne.
Malmö är den största tillflyttningskommunen för personer som flyttar från Östdanmark till Skåne. 2016 flyttade 879 personer från Östdanmark till Malmö, 99 personer flyttade till Helsingborg och 89 personer till Lund. När den totala flyttströmmen från Östdanmark till Skåne var som störst 2007 flyttade 2 671 personer från Östdanmark till Malmö.

Största tillflyttningskommunerna i Östdanmark.
Köpenhamn är den största tillflyttningskommunen för personer som flyttar från Skåne till Östdanmark. 2016 flyttade 719 personer från Skåne till Köpenhamn, 92 personer flyttade till Frederiksberg och 82 personer flyttade till Høje-Taastrup. 2010 var flyttströmmen från Skåne till Östdanmark som störst och det året flyttade 1 170 personer från Skåne till Köpenhamn.

Öresundsflyttarnas åldersprofil.
Åldersgruppen 20–29 år är störst när det gäller flyttare över sundet i båda riktningar. Bland flyttarna från Skåne till Östdanmark utgör den gruppen 29 procent och från Östdanmark till Skåne 35 procent. Därefter kommer gruppen 30–39 år. Jämfört med flyttningar från Skåne till övriga Sverige är gruppen 0–9 år avsevärt större när det gäller sundsflyttarna. 18 procent av flyttarna från Skåne till Östdanmark är 0–9 år gamla medan samma grupp utgör 8 procent av flyttarna från Skåne till övriga Sverige.

Nationalitet.
Danskarna dominerar flyttströmmarna över sundet i båda riktningar. Under 2016 var 63 procent av de som flyttade från Östdanmark till Skåne danskar och 57 procent av de som flyttade från Skåne till Östdanmark var danskar.

Antal flyttningar mellan Östdanmark och Skåne

 

Antal flyttningar mellan Östdanmark och Skåne
0 Från Skåne till Östdanmark Från Östdanmark till Skåne Totalt
1998 711 553 1264
1999 641 630 1271
2000 665 1157 1822
2001 700 1568 2268
2002 814 2214 3028
2003 1032 2652 3684
2004 1371 2875 4246
2005 1528 3102 4630
2006 1514 4284 5798
2007 2062 4360 6422
2008 2524 3356 5880
2009 2923 3234 6157
2010 2979 2727 5706
2011 2775 2308 5083
2012 2551 1876 4427
2013 2764 1713 4477
2014 2326 1334 3660
2015 1950 1322 3272
2016 2041 1419 3460
Antal flyttningar från Skåne till Östdanmark efter nationalitet

Antal flyttningar från Skåne till Östdanmark efter nationalitet
Danskar Svenskar Övriga Totalt
 1998  342 335 34 711
 1999  299 301 41 641
2000 315 326 24 665
2001 364 312 24 700
2002 525 257 32 814
2003 706 278 48 1032
2004 1000 320 41 1361
2005 1145 300 77 1522
2006 1076 327 103 1506
2007 1401 500 153 2054
2008 1748 545 216 2509
2009 2041 472 393 2906
2010 2086 566 306 2958
2011 1969 544 246 2759
2012 1719 584 248 2551
2013 1841 630 293 2764
2014 1432 678 216 2326
2015 1208 554 188 1950
2016 1165 690 186 2041
Flyttningar från Östdanmark till Skåne efter nationalitet

Flyttningar från Östdanmark till Skåne efter nationalitet
Danskar Svenskar Övriga Totalt
 1998 302 214 37 553
 1999 383 211 36 630
2000 785 304 68 1157
2001 1160 335 73 1568
2002 1733 338 143 2214
2003 2166 310 176 2652
2004 2381 313 170 2864
2005 2579 294 212 3085
2006 3616 332 324 4272
2007 3596 462 292 4350
2008 2623 448 278 3349
2009 2441 484 300 3225
2010 2044 402 274 2720
2011 1734 356 221 2311
2012 1349 347 180 1876
2013 1212 347 154 1713
2014 830 318 186 1334
2015 833 331 158 1332
2016 893 341 185 1419
Åldersfördelning på de som flyttar från Skåne till Östdanmark, 2016

Åldersfördelning på de som flyttar från Skåne till övriga Sverige, 2016

Åldersfördelning på de som flyttar från Östdanmark till Skåne, 2016

Åldersfördelning på de som flyttar från Skåne till Östdanmark och övriga Sverige, 2016
0-9 år 10-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50+ år
Från Skåne till Östdanmark 18 4 29 25 12 12
Från Skåne till övriga Sverige 8 7 53 16 6 10
Åldersfördelning på de som flyttar från Östdanmark till Skåne, 2016
0-9 år 10-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50+ år
12 5 35 25 13 10

 

Källa (samtliga uppgifter om flyttning ovan): Öresundsdatabasen, orestat.se

Om statistiken
Örestat offentliggör statistik för antalet flyttningar mellan Öresundsregionens kommuner fördelat på medborgarskap, födelseland, ålder, kön samt till- och frånflyttskommun. Statistiken anger inte civilstatus eller familjetyp. Nationalitet definieras i ovanstående som medborgarskap. Årssiffrorna för pendlingen publiceras vanligen av Örestat i februari och kvartalssiffrorna i februari, maj, augusti, och november.