De danska partierna

Huvudmotståndarna – Helle Thorning-Schmidt och Lars Løkke Rasmussen

Medierna pratar om det danska folketingsvalet som en presidentvalkamp. De två statsministerkandidaterna Helle Thorning-Schmidt (S) och Lars Løkke Rasmussen (V) får mest uppmärksamhet. I opinionsundersökningar där danskarna tillfrågas om vilken statsministerkandidat de föredrar får Helle Thorning-Schmidt mer stöd än Lars Løkke Rasmussen – en mätning från den 15-18 maj visade att 37 procent föredrar Helle Thorning-Schmidt medan 27 procent hellre ser Lars Løkke som ny statsminister. I valet 2011 fick han som dåvarande statsminister fler personröster än hon.

Socialdemokraterne har återhämtat väljarstödet 

”Vi bor i världens bästa land. Det ska vi ta vara på. Jag jobbar vidare för det Danmark du känner” står det på Socialdemokraternes hemsida. Partiet lyfter i årets valkampanj fram att de redan genomfört mycket för att skapa tillväxt och jobb i Danmark, att utvecklingen är på rätt väg, men att det fortfarande finns behov av reformer. Övergripande fokuserar de på arbetsmarknad, välfärd och sjukvård. Även kring invandrings- och asylpolitik har partiet markerat att de vill ha en åtstramning av asyllagstiftningen. Under våren har de kört kampanjer med formuleringar som ”Kommer du till Danmark ska du arbeta” och ”Jag värnar om det Danmark du känner” tycks socialdemokraterne försöka vinna tillbaka väljare från Dansk Folkeparti.

Socialdemokraterne bildades 1871 och har sedan 1924, då de bildade regering för första gången, och fram till 2000-talet haft makten med få avbrott av borgerligt styre. 2011 återvann de makten och bildade en minoritetsregering tillsammans med Radikale och Socialistisk Folkeparti och med stöd från vänsterpartiet Enhedslisten. Partiet har precis som systerpartier i många andra europeiska länder haft dalande medlemstal och minskat väljarstöd. De är idag Danmarks näst största parti och är enligt de senaste opinionsmätningarna på väg att bli det största partiet igen.

Helle Thorning-Schmidt, född 1966 och uppväxt i Ishøj utanför Köpenhamn. Hon är utbildad ekonom och har en master i europeiska studier. Hon har varit medlem i Socialdemokraterne sedan 1996. 1999 blev hon invald i Europaparlamentet och 2005 blev hon medlem i folketinget. Samma år blev hon vald till ordförande för Socialdemokraterne. Hennes företrädare Mogens Lykketoft meddelade efter ett dåligt valresultat att han ville avgå och Helle Thorning vann ordförandekampen mot Frank Jensen, nuvarande overborgmester i Köpenhamns kommun. 2011 blev hon Danmarks första kvinnliga statsminister och fick 33 564 personröster i valet.

Venstres partiledare kämpar för väljarnas förtroende

Lars-Lokke-Rasmussen_webb”Frihet för de som kan och omsorg för de som inte kan” sa partiledaren Lars Løkke Rasmussen på sin presskonferens efter att statsministern utlyst valet. Han betonade vikten av en gemenskap för att stödja de som inte kan klara sig själva, men också att det ska finnas en klar vinst för de som arbetar och förespråkade därför skattesänkningar.

Personligen har Lars Løkke Rasmussen kritiserats flera gångar efter att det avslöjats att han både som amtsborgmester, minister och styrelseordförande för internationella organisationen GGGI har använt offentliga eller partiets medel på dyra hotellräkningar, resor och kläder. Han har klarat sig genom stormen, men förtroendet bland väljarna är fortfarande lågt.

Venstre är, trots namnet, ett liberalt parti som bildades som ett oppositionsparti till det konservativa högerpartiet 1870. Kärnfrågorna för årets val är bland annat att det ska löna sig att arbeta, att Danmark ska vara öppet för invandrare som vill arbeta och integreras, men stängas för de som inte vill samt ökad trygghet och bättre sjukvård. Partiet hade regeringsmakten tillsammans med Konservative Folkeparti och med stöd från Dansk Folkepari i perioden 2001-2011 och valdes därmed i tre val på raken, 2001, 2005 och 2007.

Lars Løkke Rasmussen, född 1964 i Vejle och uppvuxen på Nordsjälland. Han är utbildad jurist och har jobbat som egenföretagare. Han var ordförande för Venstres Ungdom 1986-89, blev medlem i folketinget 1994 och har även varit amtsborgmester i Frederiksborg. I den tidigare borgerliga regeringen var han inrikesminister, hälsominister och finansminister och 2009 blev han partiledare och statsminister när Anders Fogh Rasmussen lämnade sitt uppdrag för att bli generalsekreterare för Nato. Lars Løkke Rasmussen fick flest personröster i valet 2011 – 56 285.

 

Partierna som ökar – Dansk Folkeparti, Enhedslisten och Liberal Alliance

Det är partierna bortom mittfåran som går fram i Danmark, Socialistiska Enhedslisten, Liberal Alliance och Dansk Folkeparti. Partierna hoppas alla att få den strategiska positionen som tungan på vågen inom blocket. Trots deras olikheter har de en gemensam skepsis till EU:s inflytande över dansk politik. Dessutom vill de tre partierna gemensamt verka för fler folkomröstningar om större politiska beslut, särskilt när det gäller EU.

Dansk Folkeparti på frammarsch

Kristian_Thulesen_Dahl_webbDansk Folkeparti har gått fram i opinionsmätningarna sedan valet 2011 då de fick 12,3 procent av rösterna vilket var en minskning på 1,6 procentenheter från valet 2007. Under en period var partiet till och med Danmarks största parti i opinionsmätningarna med över 20 procent av väljarstödet.

Under den borgerliga regeringen i perioden 2001-2011 var Dansk Folkeparti ett aktivt stödparti som hade stort inflytande, främst på invandringspolitiken. På partiets hemsida lyfter de fram exempel på flera politiska överenskommelser som de har bidragit till och många handlar om strängare regler för asyl, invandring och integration, men även budgetuppgörelser och avtal kring bland annat skola, energi och trafik.

Dansk Folkeparti bildades 1995 av bland andra nuvarande partiledaren Kristian Thuelsen Dahl och hans företrädare Pia Kjærsgaard som en avknoppning från Fremskridtspartiet. Partiet har den så kallade ”udlændingepolitikken” som sin främsta kärnfråga, men har även bland annat vård och omsorg, rättspolitik, gränskontroll och en viss EU-skepsis som viktiga frågor.

Kristian Thulesen Dahl, född 1969 i Brædstrup på Jylland, är utbildad inom företagsekonomi och juridik. Han blev ordförande för Fremskridtspartiets ungdomsparti 1991, valdes in i folketinget 1994 som representant för Fremskridtspartiet, men var 1995 med och bildade Dansk Folkeparti tillsammans med bland andra Pia Kjærsgaard. Han blev partiledare i september 2012 efter Pia Kjærsgaard. I valet 2011 fick han 27 393 personröster.

Enhedslistens populära vänsterpolitiker lockar besvikna väljare

johanne_schmidt-nielsen_mark_knudsen_webb

Foto: Mark Knudsen

Det socialistiska partiet Enhedslisten har fått medvind i positionen som ”oppositionsparti” i det röda blocket. De har lockat besvikna röster från regeringspartierna och särskilt från Socialistisk Folkeparti som lämnade regeringen i februari 2014. När valet utlystes uttryckte Johanne Schmidt-Nielsen ett stöd för en fortsatt socialdemokratisk statsminister, men poängterade samtidig att hon inte är nöjd med den politik som förts. ”Det finns bara ett parti som tar gemenskapen på allvar och det är Enhedslisten” sa hon.

Enhedslisten bildades 1989 genom att tre socialistiska och kommunistiska partier slogs samman. Enligt eget uttalande är det ett socialistiskt feministiskt och grönt parti. Medlemsutvecklingen har varit stark de senaste åren och har gått från 4 300 under 2009 till runt 9 000 medlemmar under 2014. Kärnfrågorna har sin utgångspunkt i socialistiska värdegrunder som jämlikhet och solidaritet och de går bland annat till val på ändring av a-kasse- och socialbidragssystemet, fler anställda i den offentliga sektorn samt investering i ekologiskt jordbruk. Enhedslisten fick 6,7 procent av rösterna i valet 2011 och enligt senaste Berlingske Barometer får de stöd från 9,2 procent av väljarna.

Johanne Schmidt-Nielsen, född 1984 och bachelor i socialvetenskap. Uppvuxen på Fyn och aktiv i partiet sedan hon var 15 år. 2002 fick hon sitt första politiska uppdrag, blev medlem i partiets styrelse 2006 och medlem i folketinget 2007. Sedan 2009 är hon politisk talesman för partiet och även om partiet inte formellt leds av en partiledare – men har en kollektiv ledning med rotationsprincip – kan hon betraktas som den mest framträdande talesperson. I valet 2011 fick hon näst flest personröster – 47 002.

Liberal Alliance går efter de avgörande mandaten i borgerliga blocket

Anders_Samuelsen_webb

Foto: (CC BY-NC-SA 2.0)

Den senaste tiden har Liberal Alliance fått ökat stöd i opinionsmätningarna och ser ut till att gå fram med runt 2,3 procentenheter jämfört med valet 2011, där de fick 5 procent av rösterna. Senaste Berlingske Barometer ger partiet 7,3 procent av rösterna vilket är en högsta noteringen under de senaste fem åren. Partiet säger sig vara redo att ingå i en regering, men partiledaren Anders Samuelsen menar att det är viktigare att kunna inta en vågmästarroll.

Det liberala partiet har en lite krånglig, men inte så lång historia. 2007 grundades Ny Alliance av Anders Samuelsen och Naser Khader, båda tidigare radikala politiker samt Gitte Seeberg, tidigare konservativ politiker. Partiet fick en bra start, men interna oenigheter ledde till att bland andra två av medgrundarna hoppade av. 2008 bytte partiet namn till Liberal Alliance. Partiets kärnfrågor tar utgångspunkt i klassisk liberal ideologi som mer personlig frihet och mindre stat och de går till val på bland annat sänkt skatt, senare pension och effektivisering av den offentliga sektorn.

Anders Samuelsen, född 1967 i Hordens på Jylland, är utbildad statsvetare. Han valdes in i folketinget 2001 för partiet Radikale Venstre, men var medgrundare av Liberal Alliance 2007 och är sedan 2009 partiledare. Valet 2011 fick han 11 805 personröster.

 

Partierna som tappar väljare – Radikale, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Kristendemokraterne

Med många små partier i Danmark är det hård konkurrens om rösterna. Och väljarstödet kan gå som en berg-och-dal-bana. Radikale Venstre och Socialistisk Folkeparti är två partier som upplevt svängning från rekordstöd till väljarflykt. Båda partierna fick runt 9 procent i valet 2011 och ser ut att få under 6 procent i detta val. Konservative Folkeparti har länge upplevt dalande stöd och Kristendemokraterne har åkt in och ut ur folketinget och är nu långt ifrån spärrgränsen.

Radikale Venstre från rekordval till normalstorlek

Det lilla mittenpartiet Radikale, ofta omtalade som Radikale, gjorde ett rekordval 2011 och fick 9,5 procent av väljarnas röster. Stödet har varit ganska oförändrat sedan valet fram till september förra året då partiledaren Margrethe Vestager lämnade sin ministerpost och partiledarrollen för att bli EU-kommissionär. Nuvarande partiledaren Morten Østergaard har sett stödet minska och enligt senaste Berlingske Barometer var det 5,8 procent av rösterna.

Trots namnet är inte Radikale Venstre ett vänsterparti utan ett socialliberalt parti som bildades 1905 som en avknoppning av det liberala partiet Venstre. Partiets kärnfrågor kretsar kring miljö, jobb och utbildning utifrån devisen ”med personlig frihet kommer även ett personligt ansvar”. Historiskt sett har Radikale suttit i regering med både borgerliga partier och vänstern. Sedan 2011 har partiet bildat regering med Socialdemokraterna och fram till januari 2014 även med Socialistisk Folkeparti.

Morten Østergaard, född 1976 i Aarhus, är utbildad statsvetare. Han har jobbat som marknadschef i ett privat företag och varit medlem av folketinget sedan 2005. Under regeringen har han varit forskningsminister, skatteminister och senast ekonomi- och inrikesminister. Han tog över partiledarposten efter Margrethe Vestager i september 2014. I valet 2011 fick han 8 777 personröster, men då var han inte partiledare.

Socialistisk Folkeparti från regeringspartner till kritiker

Foto: Steen Brogaard

Socialistisk Folkeparti, SF, har upplevt en berg-och-dal-bana i väljarstödet under de senaste tio åren. Från ett tidigare lågt väljarstöd till valet 2007 då partiet upplevde en markant framgång med en dubblering av rösterna till 13 procent. Den dåvarande partiledaren Villy Søvndal inledde ett tätt samarbete med Socialdemokraterne och för första gången kom partiet  2011 i regeringsställning. Det var inte helt lätt för det socialistiska partiet att regera tillsammans med Socialdemorkaterna och det socialliberala Radikale Venstre, som ville genomföra reformer. Medlemsantalet dalade. 2012 valde Villy Søvndal att lämna sitt uppdrag och i stället valdes Annette Vilohemmen till partiledare. Hon i sin tur fick lämna uppdraget redan i januari 2014 när SF lämnade regeringen på grund av oenigheter kring försäljningen av aktier i det statliga energibolaget Dong. Pia Olsen Dyhr valdes till ny partiledare därefter. Partiet noterar en tillbakagång från 9,2 procent i valet 2011 till kring 6 procent i senaste Berlingske Barometer.

Socialistisk Folkeparti grundades 1959 och har frihet, gemenskap och jämlikhet som värdegrund. Deras valslogan för årets val är ”vi vill investera i människan” och de talar bland annat för fler anställda i förskolorna, skärpta miljökrav och ändrade regler för a-kassan.

Pia Olsen Dyhr, född 1971 i Vallensbæk på Nordsjälland, är statsvetare. Hon har bland annat jobbat för Danmarks Naturfredningsforening och var ordförande för SF:s ungdomsparti 1996-1998 och blev medlem i folketinget 2007. Efter valet 2011 blev hon handels- och investeringsminister och senare transportminister innan SF lämnade regeringen i februari 2014. När SF lämnade regeringen avgick även partiledaren Anette Vilhemsen och Pia Olsen Dyhr valdes till ny partiledare en månad senare. I valet 2011 fick hon 2 461 personröster, men då var hon inte partiledare.

Det Konservative Folkeparti bland de minsta partierna i folketinget

Soren_Pape_partihemsida_webbDet Konservative Folkeparti, ofta omtalade som Konservative, har upplevt en markant tillbakagång under de senaste fem åren och partiet har bytt partiledare två gångar sedan 2008. Lene Espersen lämnade posten 2011 eftersom hon saknade uppbackning i partiet som rasade i opinionsmätningarna och därefter tog Lars Barfoed även som partiledare från 2011 till 2014. I valet 2011 fick Konservative 4,9 procent av rösterna, en halvering jämfört med valet 2007. I opinionsmätningarna ligger partiet runt 4 procent. Det är därför ingen lätt uppgift för nuvarande partiledare Søren Pape att vända utvecklingen.

Partiet för en klassisk borgerlig politik med vallöften om slopad så kallad toppskatt och arvsskatt, längre straff samt sänkning av straffbarhetsåldern till 12 år.

Søren Pape Poulsen, född 1971 på Jylland, är utbildad speditör och har även läst till lärare. Han har varit medlem i Konservative sedan 1987 och suttit i kommunstyrelsen i Viborg sedan 2001 och som borgmästare från 2010 tills han tog över som partiledare efter Lars Barfoed i augusti 2014. Han är inte ledamot i folketinget idag.

Kristendemokraterne långt från spärrgränsen

Stig_Grenov_sv_webbKristendemokraterne har haft en plats i folketinget en kort period i samband med att den tidigare konservative politikern Per Ørum Jørgensen bytte till Kristendemokraterne 2010. Men i valet 2011 fick partiet ingen plats i folketinget. Nuvarande partiledare Stig Grenov tillträdde 2012.

Partiet etablerades 1971 och kallades då Kristligt Folkeparti. De har gått från att ha mer än 10 000 medlemmar på 70 och 80-talet till runt 2 000 medlemmar. Deras politik bygger på kristna värderingar och fokuserar bland annat på kärnfamiljen, abortförbud och bättre omsorg för äldre och sjuka.

Stig Grenov, född 1961 och är lärare. Han har varit medlem av Kristendemokraterne sedan 1990 och partiledare sedan oktober 2012.

 

En ny utmanare – Alternativet

Ett nytt parti ställer upp i valet. Alternativet ser ut att vara nära den magiska gränsen på två procent som krävs för att få en plats i folketinget. Ett annat nytt parti är Nationalpartiet som inte har hunnit få alla sina väljarunderskrifter godkända och därför inte kommer att kunna ställa upp som parti. Däremot säger partiledare Kashif Ahmad att det finns en möjlighet för partiets medlemmar att ställa upp som “løsgængere”, däribland den kända diktaren Yahya Hassan.

Alternativet kan bli valets joker

Alternativet är ett nytt parti som i de senaste opinionsmätningarna befinner sig precis runt spärrgränsen på två procent. Det ger partiet en viktig roll likt Feministisk initiativ i svenska valet där rösterna riskerar att gå förlorade för det röda blocket om partiet inte kommer in i folketinget.

Uffe Elbæk, tidigare kulturminister för Radikale, och Josephine Fock, startade partiet Alternativet i november 2013, som enligt eget uttalande vill förändra dansk politik genom att använda crowd sourcing till att utveckla partiprogram och har haft fler ”politiska laboratorier” för att diskutera partiets politik. De talar om att det finns tre extra viktiga valfrågor som de benämner klimat- empati och systemkrisen. Det handlar särskilt om ekologi och förnybar energi, men även om en reform av bank- och finanssektorn, 30-timmars arbetsvecka samt idéer om omvandling av den ekonomiska politiken, exempelvis ändring av tillväxt- och BNP-begreppen till att även innefatta livskvalitet, miljö och jämlikhet.

Uffe Elbæk, född 1954 i Ry på Jylland. Han är utbildad socialpedagog och journalist och har bland annat grundat utbildnigen Kaospiloterne samt varit direktör för eventet World Outgames 2009. Samma år blev han folketingskandidat för Radikale Venstre och efter valet 2011 blev han kulturminister. December 2012 avgick han som kulturminister efter att hans stöd för en artistutbildning ifrågasatts som nepotism. Han fick 2 373 personröster i valet 2011, men då som radikal politiker.

Foto: folketinget och partiernas hemsidor.

Källor: Danmarks statistik, Folketinget, Gyldendals Den Store Danske, Politiken, Berlingske, Altinget, Information, Danmarks Radio samt partiernas hemsidor