Malmös arbetsmarknadsinsats med jobbspår kan på sikt bli aktuellt över sundet

Sedan 2016 arbetar Malmö stad med att underlätta matchningen på arbetsmarknaden i det som kallas jobbspår. Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, ser att det på sikt kan bli aktuellt med samma typ av insatser när det gäller den öresundsregionala arbetsmarknaden. Det framkom på fredagens toppmöte i den dansk-svenska samarbetsorgansationen Greater Copenhagen.

FAKTA: 65 500 anställda i Medicon Valleys life science-företag

Life science-sektorn i Öresundsregionen, Medicon Valley, har ökat antalet anställda med 12 000 personer på fem år och sysselsätter nu cirka 65 500 personer. Optimismen är stor i branschen och investeringar i nya fabriker, forskningsanläggningar och byggnader planeras för mer än 45 miljarder danska kronor i östra Danmark, vilket förväntas skapa ytterligare 4 000 arbetstillfällen.

Hållbarhetsprojekt

Øresundsinstituttet genomför under fyra års tid ett analys-…

Analysområden

Ny analys: Dansk-svensk kultursamarbete

Nio av tio kulturaktörer i enkätundersökningen som gjorts till denna kulturanalys har ett samarbete med aktörer i andra länder – ofta i Danmark eller Sverige. Det gäller bland annat samproduktion, utbyte av erfarenheter och gemensamma projekt av olika slag. Att anlita personal mellan länderna är också vanligt, även om strömmen av regelbundna gränspendlare inte är så stor. Däremot verkar publiken inte ha hittat över den dansk-svenska gränsen i så stor utsträckning.

Se presentationen av ny analys: Dansk-svenskt kultursamarbete – samarbete och utbyte av personal och publik mellan Danmark och Sverige

Stærkere sammen – velkommen til et webinar om dansk-svensk kulturudveksling. Se med på torsdag, d. 24. marts, kl. 9.30, hvor vi præsenterer analysen "Dansk-svensk kultursamarbejde - samarbejde og udveksling af personale og publikum mellem Danmark og Sverige".

Tak for din tilmelding: Bussresa från Malmö till Folkemødet på Bornholm – Danmarks motsvarighet till Almedalsveckan

Du er nu registreret som deltager på turen, og vil modtage mere…

Ny analys: Mentala gränshinder Sverige-Finland. Upplevelser av hinder och möjligheter vid arbete över gränsen

Vid den finsk-svenska gränsen påverkas integrationen på arbetsmarknaden både av den nationella gravitationskraften och av uppfattningen om ett gränslöst Tornedalen. Medan den sammanflätade vardagen sänker tröskeln för att arbeta över gränsen kan föreställningar om och erfarenheter av nationella skillnader i stället skapa en känsla av avstånd. Coronakrisen sätter ljuset på skärningspunkten mellan dessa grundläggande förutsättningar.

Läs News Øresunds veckobrev v. 24

Mer än 5 000 danska sjuksköterskor går ut i strejk från…

Enkät om gränspendling

Øresundsinstituttet arbetar för närvarande med en studie där…