Hållbarhetsprojekt

Øresundsinstituttet genomför under fyra års tid ett analys- och kunskapsprojekt om hållbarhetsarbetet i Skåne och Öresundsregionen. Projektet har finansiellt stöd från Sparbanksstiftelsen Finn.

Med start 2022 arbetar Øresundsinstituttet med ett nytt projekt inriktat mot hållbarhetsarbetet i Skåne och när det gäller grön energi och hållbar stadsutveckling Öresundsregionen. Arbetet kommer att resultera i en årlig rapport samt ett flertal temarapporter samt workshops med inriktning mot små- och medelstora företag. Inledningsvis är bland annat hållbarhetsarbetet i Skånes 33 kommuner, universitet och högre lärosäten samt fastighetsbranschen i fokus.

Projektet genomförs av oberoende dansk-svenska kunskapscentret Øresundsinstituttet med finansiellt stöd från Sparbanksstiftelsen Finn.

Øresundsinstituttet är ett oberoende dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, nätverksmöten och nyhetsbyrån News Øresund bidrar till en ökad kunskap om utvecklingen i Sverige och Danmark med fokus på Öresundsregionen.

Sparbanksstiftelsen Finn är en av ägarna till Sparbanken Skåne och delar, genom avkastningen på stiftelsens förmögenhet, ut bidrag till olika projekt som bidrar till regionens utveckling.

Publicerade temarapporter:

| Hållbarhetsarbete i Skånes kommuner |

| Hållbarhetsarbete i Skånes fastighetsbransch |

| Hållbarhetsforskning i Skåne |

| Hållbarhetsregler i fastighetsbranschen |