Danmarks inflation steg från 0,1 till 0,6 procent i november i årstakt

För första gången sedan i somras steg den danska inflationen igen. Jämfört med november i fjol steg konsumentpriserna med 0,6 procent i november, enligt nya siffror från Danmarks Statistik. Det är en ökning från oktober då priserna steg med 0,1 procent jämfört med samma månad föregående år. Däremot fortsatte kärninflationen, där energi och icke bearbetade livsmedel räknas bort från statistiken, att falla på årsbasis från 3,3 till 3,0 procent i november. Den något högre inflationstakten i november var väntad och förklaras till stor del av de fallande energipriserna. De steg kraftigt under förra hösten och i takt med att höstmånaderna förra året successivt faller ur statistiken blir det totala bidraget från de fallande energipriserna allt mindre, vilket leder till att inflationstakten stiger. Mellan oktober och november föll konsumentpriserna med 0,3 procent.

Priset på varor har i genomsnitt fallit med tre procent under det senaste året, främst till följd av lägre elpriser. Samtidigt har tjänstepriserna stigit med med 4,2 procent i genomsnitt under samma period, som till stor del beror på prisökningar på hyror samt restaurang- och cafébesök.

I Sverige var den årliga inflationstakten enligt SCB 6,5 procent i oktober och 6,1 procent rensat för energikostnader. SCB:s statistik för den svenska inflationen i november släpps den 14 december. (News Øresund)