Byggstart för tyska järnvägsförbindelsen fram till Fehmarn Bält-tunneln

Den kommande bil- och järnvägen fram till Puttgarden och Fehmarn Bält-tunneln omfattar även en tunnel under Fehmarnsund. Illustration Deutsche Bahn

På torsdagen inledde Deutsche Bahn, DB, bygget av den 88 kilometer långa järnvägsförbindelsen mellan Lübeck och fram till den kommande Fehmarn Bält-tunneln vid Puttgarden. Det skedde vid en ceremoni där representanter från Deutsche Bahn, delstaten Schleswig Holstein och EU gav klartecken till att påbörja arbetet.

Enligt Deutsche Bahn beräknas den 88 kilometer långa järnvägsförbindelsen, som består av en kombination av en utbyggnad av befintlig järnväg och nybyggnation, kosta 3,5 miljarder euro. I projektet ingår även en ny tunnel under Fehmarnsund. Kostnaden delas mellan DB, EU och Schleswig Holstein och den nya tyska järnvägsförbindelsen väntas bli klar 2029, samtidigt med Fehmarn Bält-tunneln.

Sammantaget beräknas Fehmarn Bält-tunneln och järnvägsutbyggnaden i Danmark och Tyskland minska restiden med tåg mellan Köpenhamn och Hamburg till 2,5 timme. Även regionalt i norra Tyskland minskas restiden kraftigt samtidigt som sex nya stationer byggs längs linjen. (News Øresund)