Øresundsinstituttet söker en analytiker med inriktning mot gränsregional analys och statistik

Vi söker en analytiker som har intresse för gränsregional samhällsanalys och erfarenhet av statistisk analys. Arbetet omfattar bland annat analyser av integrationen och samarbetet över Öresund, konjunkturutvecklingen, regionens näringsliv och hållbarhetsarbete.

Tema digitalisering del 4: Digitala tjänster över gränserna utvecklas där företagen ser behov och affärsmöjligheter

Över 10 000 personer upplever hinder kring digitaliseringen över den dansk-svenska gränsen. Medan de övergripande internationella lösningarna fortfarande är under utveckling har många bolag skapat tjänster som löser specifika problem över gränserna. Ett av dessa bolag är Freja, som tagit fram en alternativ svensk e-legitimation som snart öppnas upp för personer med styrkt samordningsnummer – så som danskar som jobbar eller äger sommarstugor i Sverige.

Tema digitalisering del 3: EU och Norden satsar på ökad digital tillgång över gränserna – men trots det går få tjänster att nå med utländsk e-legitimation hos svenska myndigheter

Över 10 000 personer upplever hinder kring digitaliseringen över den dansk-svenska gränsen. Inom EU och på nordisk-baltisk nivå vill man öka möjligheten att sköta ärenden digitalt över gränserna. Utvecklingen av digitala lösningar sker genom EU-förordningar som ska implementeras på myndighetsnivå samt genom olika projekt och genom deklarationer på ministernivå.

Tema digitalisering del 2: Stora skillnader mellan Danmark och Sverige när det gäller att integrera pendlare och danska fritidshusägare digitalt

I Danmark är det förhållandevis enkelt och i Sverige är det i princip omöjligt att skaffa sig en e-legitimation för den som arbetspendlar över gränsen eller för de danskar som äger ett fritidshus i Sverige. Ett digitalt id underlättar kontakten med myndigheter och företag för utländska medborgare.

Tema digitalisering del 1: Över 10 000 drabbade av digitala hinder över den dansk-svenska gränsen

Digitaliseringen underlättar vardagen för många människor och företag, men bygger samtidigt upp nya gränshinder när andra länders medborgare stängs ute från digitala tjänster och myndighetskontakter. I en ny artikelserie skildrar News Øresund några av de utmaningar och initiativ som detta lett till mellan Danmark och Sverige.

Julhälsning från Øresundsinstituttet med datum för nästa års dansk-svenska nätverksmöten

Øresundsinstituttet önskar alla i vårt dansk-svenska nätverk en god jul och ett gott nytt år. Vi tackar våra medlemmar, vår styrelse och hela vårt dansk-svenska nätverk för ett gott samarbete under ännu ett händelsrikt år. Øresundsinstituttet är ett oberoende dansk-svenskt kunskapscenter som drivs utan vinstintresse med finansiering från 120 medlemmar i Danmark och Sverige: stat, regioner, kommuner, universitet och företag.

Danmarks inflation steg från 0,1 till 0,6 procent i november i årstakt

För första gången sedan i somras steg den danska inflationen igen. Jämfört med november i fjol steg konsumentpriserna med 0,6 procent i november, enligt nya siffror från Danmarks Statistik. Det är en ökning från oktober då priserna steg med 0,1 procent jämfört med samma månad föregående år. Däremot fortsatte kärninflationen, där energi och icke bearbetade livsmedel räknas bort från statistiken, att falla på årsbasis från 3,3 till 3,0 procent i november. Den något högre inflationstakten i november var väntad och förklaras till stor del av de fallande energipriserna.

Byggstart för tyska järnvägsförbindelsen fram till Fehmarn Bält-tunneln

På torsdagen inledde Deutsche Bahn, DB, bygget av den 88 kilometer långa järnvägsförbindelsen mellan Lübeck och fram till den kommande Fehmarn Bält-tunneln vid Puttgarden. Det skedde vid en ceremoni där representanter från Deutsche Bahn, delstaten Schleswig Holstein och EU gav klartecken till att påbörja arbetet.

Dubbelinvigning av nya järnvägsspår i Skåne under fredagen

Under fredagen bjöd Trafikverket in till invigning av det nya fyrspåret Malmö-Lund, Södra stambanan, och dubbelspåret Ängelholm-Maria, Västkustbanan. Under konferensen medverkade bland annat myndighetens generaldirektör, Roberto Maiorana och Pat Cox, Europeiska kommissionens samordnare för TEN-T-korridoren mellan Skandinavien och Medelhavet. Mötet ägde rum på Dunkers kulturhus i Helsingborg.

ESS datacenter flyttar till Danmarks tekniske universitet

Den danska delen av den blivande materialforskningsanläggningen European Spallation Source, ESS Data Management and Software Centre (DMSC) som det officiellt heter, flyttar från Copenhagen Bio Science Park, Cobis, till Danmarks tekniske universitets (DTU) campus i Lyngby, norr om huvudstaden. Det meddelar DTU:s prorektor Rasmus Larsen på DTU:s hemsida. Anledningen till flytten är är att DMCS:s hyreskontrakt löper ut nästa år, och att det är platsbrist på Cobis när BioInovation Institute växer. Flytten påbörjas i februari nästa år och ska vara klar i april.