Demokrati i kölvattnet av statsministerattacken, välfärd och hållbarhet – tre teman återkom i danska partiledartal under Folkemødet

Danmarks statsminister Mette Frederiksen (Socialdemokratiet) gjorde sitt första framträdande på Folkemødet när hon höll sitt stora tal i form av en intervju på fredagen – efter knytnävsattacken i förra veckan förkortade hon sitt besök. Vikten av det demokratiska samtalet och respekt för varandras åsikter var ett ämne som både hon och flera andra partiledare tog upp under sina stunder på Stora scenen i Allinge. Även välfärdssamhället diskuterades ur olika infallsvinklar, och ett tredje genomgående tema var hållbarhet.

Norden går mot strömmen i EU-valet – rödgröna står för största ökningarna

Det blev ingen nordisk högervåg när danskarna, svenskarna och finnarna gick och röstade i EU-valet. Nere på kontinenten var den dock större. I till exempel Frankrike blev Marine le Pens parti Nationella samling överlägset störst, och i Tyskland gick Alternative für Deutschland starkt fram.

Ännu en dansk färjelinje blir svenskägd – Gotlandsbolaget köper linjen Köpenhamn-Oslo av DFDS

Svenska Gotlandsbolaget köper färjelinjen Köpenhamn-Frederikshavn-Oslo…

Tema digitalisering del 4: Digitala tjänster över gränserna utvecklas där företagen ser behov och affärsmöjligheter

Över 10 000 personer upplever hinder kring digitaliseringen över den dansk-svenska gränsen. Medan de övergripande internationella lösningarna fortfarande är under utveckling har många bolag skapat tjänster som löser specifika problem över gränserna. Ett av dessa bolag är Freja, som tagit fram en alternativ svensk e-legitimation som snart öppnas upp för personer med styrkt samordningsnummer – så som danskar som jobbar eller äger sommarstugor i Sverige.

Tema digitalisering del 3: EU och Norden satsar på ökad digital tillgång över gränserna – men trots det går få tjänster att nå med utländsk e-legitimation hos svenska myndigheter

Över 10 000 personer upplever hinder kring digitaliseringen över den dansk-svenska gränsen. Inom EU och på nordisk-baltisk nivå vill man öka möjligheten att sköta ärenden digitalt över gränserna. Utvecklingen av digitala lösningar sker genom EU-förordningar som ska implementeras på myndighetsnivå samt genom olika projekt och genom deklarationer på ministernivå.

Tema digitalisering del 2: Stora skillnader mellan Danmark och Sverige när det gäller att integrera pendlare och danska fritidshusägare digitalt

I Danmark är det förhållandevis enkelt och i Sverige är det i princip omöjligt att skaffa sig en e-legitimation för den som arbetspendlar över gränsen eller för de danskar som äger ett fritidshus i Sverige. Ett digitalt id underlättar kontakten med myndigheter och företag för utländska medborgare.

Tema digitalisering del 1: Över 10 000 drabbade av digitala hinder över den dansk-svenska gränsen

Digitaliseringen underlättar vardagen för många människor och företag, men bygger samtidigt upp nya gränshinder när andra länders medborgare stängs ute från digitala tjänster och myndighetskontakter. I en ny artikelserie skildrar News Øresund några av de utmaningar och initiativ som detta lett till mellan Danmark och Sverige.

Julhälsning från Øresundsinstituttet med datum för nästa års dansk-svenska nätverksmöten

Øresundsinstituttet önskar alla i vårt dansk-svenska nätverk en god jul och ett gott nytt år. Vi tackar våra medlemmar, vår styrelse och hela vårt dansk-svenska nätverk för ett gott samarbete under ännu ett händelsrikt år. Øresundsinstituttet är ett oberoende dansk-svenskt kunskapscenter som drivs utan vinstintresse med finansiering från 120 medlemmar i Danmark och Sverige: stat, regioner, kommuner, universitet och företag.

Danmarks inflation steg från 0,1 till 0,6 procent i november i årstakt

För första gången sedan i somras steg den danska inflationen igen. Jämfört med november i fjol steg konsumentpriserna med 0,6 procent i november, enligt nya siffror från Danmarks Statistik. Det är en ökning från oktober då priserna steg med 0,1 procent jämfört med samma månad föregående år. Däremot fortsatte kärninflationen, där energi och icke bearbetade livsmedel räknas bort från statistiken, att falla på årsbasis från 3,3 till 3,0 procent i november. Den något högre inflationstakten i november var väntad och förklaras till stor del av de fallande energipriserna.