Trafiken över Öresundsbron ökade med 3,4 procent under 2014

Det är idag mer än 20 gånger fler fordon som passerar över…

Bostadspriserna ökar mer i Stockholm än i Köpenhamn och Malmö

Ökningen i priser har avtagit något den senare tiden, men fortsätter…

De skandinaviska storstäderna växer mer än de nordtyska

Befolkningen i båda Stockholm, Köpenhamn och Stor-Malmö ökade…

Danmarks nettoexport som andel av BNP är lika hög som i Tyskland

Nettoexporten (export av tjänster och varor minus import av…

Nordiska länder satsar mest på forskning och utveckling

Tre nordiska länder toppar listan för forskning- och utvecklingsutgifter…

3 av 10 invånare i Öresundsregionen har en högre utbildning

Andelen av befolkningen som har en eftergymnasial utbildning…

Svenska företag är de femte mest innovativa inom EU

56 % av de svenska företagen är innovativa, vilket placerar…

Svenska företag är de femte mest innovativa inom EU

56 % av de svenska företagen är innovativa, vilket placerar…

Stor-Köpenhamn har störst andel invånare med eftergymnasial utbildning

Andelen av befolkningen (25-64 år) som har en eftergymnasial…

Stor befolkningsökning i de större städerna

Köpenhamn, Malmö och Helsingborg, de tre största städerna…