Inlägg

Bottennotering – inte sen Bron öppnade har så få flyttat från dansk mark till Skåne

Flyttströmmen från Skåne till den danska sidan av sundet är…

Trafiken över Öresundsbron ökade med 3,4 procent under 2014

Det är idag mer än 20 gånger fler fordon som passerar över…

Bostadspriserna ökar mer i Stockholm än i Köpenhamn och Malmö

Ökningen i priser har avtagit något den senare tiden, men fortsätter…

3 av 10 invånare i Öresundsregionen har en högre utbildning

Andelen av befolkningen som har en eftergymnasial utbildning…

Stor befolkningsökning i de större städerna

Köpenhamn, Malmö och Helsingborg, de tre största städerna…

Trendbrott – pendlingen över Öresund ökade under 2014

Enligt Øresundsinstituttets beräkningar ökade pendlingen över…