Dansk-svenskt nätverksmöte 7 september hos Copenhagen Malmö Port i Köpenhamn

Øresundsinstituttet och Copenhagen Malmö Port har bjudit in till ett dansk-svenskt nätverksmöte i Nordhavn i Köpenhamn om kryssningsturismens betydelse för besöksnäringen i Öresundsregionen /  Greater Copenhagenregionen.

Tid: Torsdag 7 september 2017, kl 16.30 – 19.30
Plats: Copenhagen Malmö Port, Containervej 9, Nordhavn, Köpenhamn
Vad: Dansk-svenskt nätverksmöte med Øresundsinstituttet och Copenhagen Malmö Port

Copenhagen Malmö Port driver hamnarna i Köpenhamn och Malmö samt från 2018 även kryssningshamnen i Visby. Företagets ägs till 50 procent av Köpenhamns kommun och danska staten via By & Havn, till 27 procent av Malmö stad och 23 procent av en grupp svenska bolag.

Program kl. 16.30 – 19.30

Välkomna
Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet

Nytt rekord för kryssningstrafiken – nu expanderar Copenhagen Malmö Port till Visby
Copenhagen Malmö Port, CMP, informerar om strategin som gjort det dansk-svenska hamnbolaget framgångsrikt inom kryssningsturism med nya satsningar i Köpenhamn, Malmö och snart även Visby. 2017 blir ett nytt rekordår för CMP med 323 fartygsanlöp och omkring 850 000 passagerare. CMP informerar även om den övriga hamnverksamheten. 

Kryssningstrafikens betydelse för turismen i Öresundsregionen
Pia Jönsson Rajgård, vd Tourism in Skåne, berättar om kryssningstrafikens betydelse för besöksnäringen och hur de vill skapa en hållbar utveckling inom kryssningssegmentet på ganska små destinationer som Köpenhamn, Malmö och Helsingborg. Hon talar även om hur Greater Copenhagen & Skåne Committee satsar på att stärka destinations- och produktutvecklingen i den dansk-svenska regionen.

Utvecklingen i Öresundsregionen / Greater Copenhagen
Britt Andresen, Øresundsinstituttets chefanalytiker, ger en bild av den generella gränsregionala utvecklingen på båda sidor Öresund.

Mingel och enklare förtäring
Kvällens värd Copenhagen Malmö Port bjuder på dryck och enklare förtäring under det avslutande minglet.