Fakta: ID-kontroller på trafiken över Öresund

På måndag den 28 december väntas det danska tågbolaget DSB ge besked om hur ID-kontrollerna vid Köpenhamns flygplats i Kastrup kommer att utformas för passagerare på väg till Sverige. Nya avspärrningar uppförs på Kastrup för de nya ID-kontrollerna som tas i bruk den 4 januari. Oron för att integrationen över Öresund ska backa är stor när restiden med tåg från Köpenhamn till Sverige förlängs med 30-50 minuter.

Integrationen över Öresund har blivit en riksangelägenhet i både Sverige och Danmark efter det svenska riksdagsbeslutet om att införa ID-kontroller av alla passagerare som åker med tåg, buss eller båt på väg mot gränsen till Sverige. Mediebevakningen är stor, likaså oron över att 15 års arbete med att skapa känslan av en gränslös region med 3,9 miljoner invånare i Östdanmark och Skåne ska gå om intet.

Nu börjar följderna bli synliga efter det svenska riksdagsbeslutet om att införa ID-kontroller för alla som reser in i Sverige med tåg, buss och båt från den 4 januari 2016. Hur länge ID-kontrollerna kommer att fortgå är inte känt. News Øresund har samlat de fakta som är kända:

Den nya lagen om ID-kontroll gäller i tre år och ger den svenska regeringen rätt att införa ID-kontroller under sex månader i taget. Skånetrafiken har framfört önskemål om att beslut endast tas för en månad i taget. Likaså har Skånetrafiken framfört önskemål om att ID-kontrollen samordnas med gränskontrollen i Hyllie. Så blir det inte enligt de besked som hittills lämnats.

Effekterna inom Öresundsregionen kan bli omfattande:

  • Tågpendlarna drabbas direkt av längre restid och ökad trängsel. Enligt Øresundsinstituttets beräkningar ökar restiden för samtliga tågresenärer över Öresundsbron med totalt 10 400 timmar per dygn om alla fortsätter att ta tåget.
  • Biltrafiken över Öresundsbron väntas öka när delar av tågpendlarna väljer att ta bilen för att inte drabbas av den förlängda restiden. Bilresan över Öresundsbron flyter idag relativt smidigt trots polisens gränskontroll vid betalstationen i  Lernacken.
  • Turism och handel i framför allt Köpenhamn och Malmö drabbas också direkt när tågresorna tar längre tid och trängseln på tågen ökar i rusningstid.
  • Köpenhamns flygplats i Kastrup tappar i attraktivitet för svenska passagerare som brukar ta tåget dit. Från den 4 januari 2016 går det inte längre att boka platsbiljett på Öresundståget hem till Sverige för passagerare som landar på Kastrup Samtidigt innebär ID-kontrollen och ökad trängsel i främst rusningstrafik en sämre reskomfort på tågen. Att SJ ställer in all trafik med X2000 till Köpenhamn innebär att flygplatsen riskerar att varje dygn tappa något hundratal mer långväga passagerare från Sverige.
  • På längre sikt drabbas arbetsgivare i Köpenhamn och övriga Själland om pendlare från Sverige tröttnar på de kraftigt ökade restiderna och väljer att söka nytt jobb hemma i Sverige.
  • För Malmö skulle en minskad pendling till Danmark innebära en påfrestning på arbetsmarknaden i ett läge där arbetslösheten är fortsatt hög.
  • Sammantaget innebär alla effekter av ID-kontrollen att den ekonomiska tillväxten i Öresundsregionen blir lägre.

Avspärrningar vid perrongen på Kastrup:
Vid Köpenhamns flygplats i Kastrup är redan ett stängsel på plats mellan spåren och avspärrningar uppförs nu vid ena perrongen. Enligt Skånetrafiken kommer DSB att ge besked om hur ID-kontrollerna kommer att genomföras på måndag den 28 december.

Øresundståg:
Varje dag genomförs i genomsnitt cirka 31 100 enkelresor med Öresundståg över Öresundsbron, varav 17 200 görs av de 8 600 pendlare som tar Öresundståget över bron (siffrorna gäller helåret 2014). Totalt pendlade förra året 15 200 personer över Öresund med bil och båt och via Öresundsbron och med färja mellan Helsingborg och Helsingör. 93 procent av pendlarna bor i Skåne och jobbar på Själland.

ID-kontroll: Kommer att ske på stationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup och gäller enbart för resande från Danmark till Sverige. Den danska regeringen har ännu inte beslutat om de ska utnyttja den nya danska lag som ger möjlighet att införa liknande kontroller av resande till Danmark. Danska statliga tågbolaget DSB, som kör Öresundstågen i Danmark, ansvarar för ID-kontrollen som utformas i nära samarbete med Skånetrafiken.

Inga tåg från Huvudbangården i Köpenhamn direkt till Sverige: För att hantera de nya ID-kontrollerna den 4 januari 2016 kan resan med Öresundståg från Danmark till Sverige endast påbörjas vid stationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup. Det blir inte möjligt att åka direkt från Köpenhamns huvudbangård till Sverige.

Nästan normal tågtrafik från Sverige till Köpenhamn: Eftersom Danmark ännu inte infört något krav på ID-kontroll av passagerare från Sverige kommer trafiken i riktning mot Danmark att fortgå nästan normalt och tågen går vidare direkt till alla stationer kring Köpenhamn och längs Kystbanen. Dock upphör 10-minuterstrafiken vid rusningstid vilket kommer att minska kapaciteten och öka trängseln på tågen som går i vanlig 20-minuterstrafik även när pendlarna strömmar till.

Passagerarna måste gå av tågen: Enligt det besked som Skånetrafiken tidigare gett till Näringsdepartementet går det inte att utföra ID-kontrollen ombord på tågen i Danmark på grund av korta avstånd mellan stationerna och kapacitetsbrist på stationen vid flygplatsen i Kastrup. En skiss har gjorts som innebär att perrongen på Kastrup för tåg i riktning mot Sverige delas i två delar och att alla passagerare måste kliva av, gå upp i flygplatsens ankomsthall, gå igenom en ID-kontroll samt gå ner till den andra delen av perrongen och ta nästa tåg. Enligt Skånetrafiken kommer det tillsammans med den fortsatta gränskontrollen med polis i Hyllie samt beslutet att sena tåg ska invänta nästa avgång i tidtabellen vid Malmö Central att medföra förseningar räknat från Österport i Köpenhamn till Lund på mellan 30 och 50 minuter. Då utgår de från att ID-kontrollen på Kastrup flyter smidigt, att den halverade turtätheten under rusningstrafik inte gör tågen så överfulla att förseningar uppstår. I tidskalkylen ingår inte heller att den genomsnittliga väntetiden i rusningstid ökar när turtätheten halveras. Varken DSB eller Skånetrafiken vill uttala sig om denna skiss fortfarande gäller. Besked kommer att lämnas av DSB måndag 28 december. Vad som är känt är att två lösningar för snabbare ID-kontroll har varit uppe till diskussion: 1. ID-kontrollen genomförs på perrongen så att passagerarna slipper ta rulltrappen upp till flygplatsens ankomsthall. Frågan är om det finns utrymme på perrongen till detta. 2. En snabbfil inrättas i ID-kontrollen för EU-medborgare med klara färd- och id-handlingar. Detta ska underlätta för bland annat pendlare.

Färre och trängre tåg: I rusningstid går det idag ett tåg var tionde minut över Öresundsbron. När ID-kontrollen införs i januari kommer 20-minuterstrafik att gälla hela dygnet. Det innebär att kapaciteten halveras i rusningstrafik. Med ID-kontrollens uppdelning av perrongen vid stationen i Kastrup blir det troligen omöjligt att köra tåg med 9 vagnar. Därför blir enligt Skånetrafiken i så fall maxlängden därefter 6 vagnar vilket skulle öka trängseln ytterligare – om inte antalet passagerare minskar kraftigt.

Gränskontrollen i Hyllie kvar: Enligt de besked som hittills lämnats blir polisens gränskontroll av tågpassagerare i Hyllie kvar precis om övriga gränskontroller vid Öresundsbron och färjelägen. Enligt Trafikverket fungerar kontrollen vid stationen i Hyllie bra och tar nu mellan 4 och 8 minuter. Genom att låta Öresundstågen avgå före tidtabell från Kastrup har man försökt minska förseningarna från gränskontrollen.

Ingen förbokning av biljetter:  Det går inte att förboka biljetter för resa med Öresundståg från de danska stationerna från och med den 4 januari 2016. Det har Öresundståg meddelat. Det kommer bland annat drabba flygpassagerare som landar på Kastrup och vill ha garanterad sittplats på tågresen hem till södra Sverige.

Rekrytering av väktare: Enligt TV Lorry har Securitas annonserat efter 200 väktare som ska sköta ID-kontrollen åt DSB.

Extra kostnader: Enligt Skånetrafiken innebär ID-kontrollerna en extra kostnad på cirka 15 miljoner kronor per månad fördelat på 6 miljoner för bevakning och 9 miljoner kronor i intäktsbortfall. Skånetrafiken räknar med tre alternativ där de tappar 10, 20 respektive 30 procent av passagerarna i samband med att ID-kontrollen väntas få fler att ta bilen över Öresund. Varar ID-kontrollerna mer än en månad finns det en risk för att folk slutar pendla över Öresund och söker jobb i hemlandet i stället.


Pågatåg från Trelleborg, Simrishamn och Ystad:

Omdirigeras: Under rusningstid stannar inte Pågatågen från Trelleborg, Simrishamn och Ystad i Svågertorp, Hyllie och Tringeln utan kör via Persborg direkt till Malmö Central. I andra riktningen går tågen som vanligt genom Citytunneln.

SJ X2000:

Ställer in: Trafiken med SJ:s snabbtåg X2000 mellan Köpenhamn och Stockholm kommer att ställas in när ID-kontrollerna införs den 4 januari. Det meddelade SJ under måndagen. Resenärer från Stockholm får istället kliva av i Malmö och byta till Öresundståg som därmed får något hundratal extra passagerare per dygn.


Bussar mellan Köpenhamn och Malmö:

En timme: Restiden med Gråhundbus linje 999 och Nettbuss mellan centrala Malmö och Köpenhamn är utan ID-kontroller 55-60 minuter och de har betydligt färre avgångar jämfört med Öresundstågen. Från den 4 januari måste även bussarna kräva ID-handlingar av resenärer från Danmark till Sverige.

HH-färjorna:

Snedvriden konkurrens: HH Ferries framför kritik mot att den nya ID-kontrollen snedvrider konkurrensen när färjorna mellan Helsingborg och Helsingör tvingas införa ID-kontroller medan fordonstrafiken över Öresundsbron kan fortsätta enbart med polisens nuvarande gränskontroll.

Fakta: trafiken över Öresund

För att ge en rättvisande och säsongskorrigerad bild av den genomsnittliga dagliga trafiken över Öresund används här nedan helårstal för 2014. Sedan dess och fram till och med oktober 2015 har antalet fordon över Öresundsbron ökat med 1,9 procent och med 0,6 procent på färjorna mellan Helsingborg och Helsingör. Antalet resande med Öresundståg över Öresundsbron har under årets tio första månader ökat med 4 procent medan antalet sålda tågbiljetter på HH-leden minskat med 0,5 procent.

95 600 personer reste över Öresund en genomsnittlig dag 2014

varav
… 
72 600 över Öresundsbron
… 23 000 med färja Helsingborg-Helsingør

15 200 pendlade dagligen över Öresund under 2014
varav
8 600 pendlar med tåg över Öresundsbron
93 procent pendlar från Skåne till Själland

18 955 fordon åkte över Øresundsbron en genomsnittlig dag 2014
varav
…
 17 132 personbilar
… 1 155 lastbilar
… 138 bussar
33 procent av personbilarna är bilpendlare

Av resenärerna som dagligen åker över Øresundsbron färdas:

41 500 med bil
 och 31 100 med tåg

4 888 fordon åkte med färjorna Helsingör-Helsingborg en genomsnittlig dag 2014

varav
…
 3 751 personbilar
… 1 013 lastbilar
… 
53 bussar

Källor: Øresundsinstitiuttets beräkningar, siffror från Øresundsbro Konsortiet, Trafikstyrelsen och Danmarks Statistik

Fakta: Avstånd och restider mellan Malmö och Köpenhamn

Bilresa över Öresundsbron

Avstånd: 46 km
Restid: 50 minuter

Bilresa via Helsingborg-Helsingör

Avstånd: 108 km
Restid: 120 minuter

Tågresa över Öresundsbron

Restid: 35 minuter (exkl effekter från gräns/id-kontroller)

Tåg/färjeresa via Helsingborg-Helsingör

Restid: 2 timmar och 20 minuter
Källa: Tidtabeller och Øresundsinstituttets beräkningar