Bopriserna stiger i hela Danmark och Köpenhamn närmar sig nya prisrekord

Bostadspriserna ökar nu i hela Danmark. I Köpenhamn låg prisnivån på villor under första kvartalet 2015 endast tre procent från toppnivån från 2006 medan ägarlägenheterna har åtta procent kvar till ett nytt prisrekord.

Den senaste prisstatistiken från Realkreditrådet visar att stigande bostadspriser inte längre enbart är ett Köpenhamnsfenomen utan har brett ut sig till hela landet. Priset på en ägarlägenhet (ejerlejlighed) har i genomsnitt stigit med 10 procent från första kvartalet 2014 till första kvartalet 2015. Enbart under första kvartalet i år var prisökningen 4 procent. Samtidigt har villapriserna stigit med 6 procent under samma tolvmånadersperiod, varav med 4 procent under första kvartalet.

ÄGARLÄGENHETER. Under första kvartalet 2015 steg priserna på ägarlägenheter med 6 procent i Region Själland och med 5 procent i Region Huvudstaden. I Köpenhamn har priset på ägarlägenheter stigit med 5 procent under första kvartalet 2015.
Under de senaste tolv månaderna har priset på ägarlägenheter ökat med 10 procent såväl i Köpenhamn som i Region Själland och Region Huvudstaden. I Köpenhamn ligger prisnivån endast åtta procent under den tidigare toppnivån från 2006.

VILLOR. Prisuppgången på danska villor är mera moderat jämfört med ägarlägenheter. De danska villapriserna ökade i genomsnitt med 4 procent under första kvartalet 2015 och med 6 procent under den senaste tolvmånadersperioden jämfört med samma tid ett år innan. Under första kvartalet i år fick prisuppgången fotfäste i Region Själland där villapriserna steg med 6 procent vilket är mer än i riket som helhet. I Region Huvudstaden steg villapriserna med 4 procent under första kvartalet.
I Köpenhamn steg villapriserna endast med 1 procent under första kvartalet och med 11 procent under de senaste tolv månaderna. Villapriserna i Köpenhamn är nu endast tre procent under toppnivån från 2006. I Region Huvudstaden och Region Själland ökar villapriserna med 8 respeketive 6 procent i årstakt.

Prisökningarna fick under årets första kvartal hjälp av de extremt låga danska räntorna och man får blicka tillbaka till tiden före finanskrisen för att finna en period med så många bostadsaffärer.