Inlägg

Dansk-svenskt nätverksmöte 7 september hos Copenhagen Malmö Port i Köpenhamn

Øresundsinstituttet och Copenhagen Malmö Port har bjudit in…

Rekordår för hotellbranschen

Lika många danska hotellövernattningar gjordes i Malmö under…

Fortsatt tillväxt för turismen under 2015

Sett till antalet övernattningar har turismen haft ett bra år…

Kongressmarknaden i Öresundsregionen – kraftig utbyggnad med 19 nya anläggningar sedan 2000

Stor ökning av Öresundsregionens kongresskapacitet - hälften…