Kongressmarknaden i Öresundsregionen – kraftig utbyggnad med 19 nya anläggningar sedan 2000

Analys kongress framsida se webbStor ökning av Öresundsregionens kongresskapacitet
– hälften av de nya anläggningarna har byggts i Skåne


Köpenhamn klarar sig bra i konkurrensen om de stora internationella kongresserna. Under 2014 var den danska huvudstaden nummer 12 på ICCA´s lista över de mest populära kongresstäderna i Europa. Om Köpenhamn marknadsförs tillsammans med Malmö och Lund hamnar de på 7:e plats.
Välplanerade och flexibla mötesfaciliteter är en förutsättning för att kunna attrahera de stora internationella kongresserna. Genom den stora utbyggnaden av möteskapaciteten under de senaste femton åren har Öresundsregionen stärkt konkurrenskraften som en modern mötesplats.

Analysen i korthet:

Öresundsregionen som en kongresstad – nr 7 i Europa
Köpenhamn har flere möten per 100.000 vånare än populära kongresstäder som Paris, Barcelona och London, lika många som Berlin och Amsterdam, men färre än Wien. Tillsammans hade Köpenhamn, Malmö och Lund 138 internationella kongresser under 2014 och det skulle motsvara en 7:e plats på ICCA’s lista över de mest populära kongresstäderna i Europa om de tre städerna marknadsfördes som en gemensam destination.

19 nya anläggningar har byggts sedan 2000
Under de senaste femton åren har det byggts 19 nya kongress och mässanläggningar, större konferenslokaler, kulturscener och arenor i Öresundsregionen och som kan användas till stora möten och events. Det bidrar till ett varierat och flexibelt utbud av anläggningar. Tillsammans har Köpenhamn, Malmö, Lund och Helsingborg 41 mötesfaciliteter med plats för mer än 500 deltagare inomhus. Det är mer än i exempelvis Berlin, Wien och Barcelona.

Fler men kortare och mindre kongresser
Den internationella trenden går mot att antalet kongresser ökar liksom det totala antalet deltagare. Men möterna blir kortare och med färre besökare. En kongress varar i genomsnitt 3,8 dagar och har 424 deltagare som i genomsnitt konsumerar för cirka 3 200 kronor per dygn under sitt besök.

Klicka här för att läsa analysen

För mer information kontakta:

analytiker och författare av rapporten
Thea Wiborg
tel +46 (0) 40 30 56 30
thea.wiborg@oresundsinstituttet.org

vd
Johan Wessman
mobil +46 (0)702 52 32 41
johan.wessman@oresundsinstituttet.org