Fakta: trafiken över Öresund 2015

95 900 personer reser över Öresund en genomsnittlig dag (enkel resa)
varav:
75 000 över Öresundsbron
20 900 med färja Helsingborg-Helsingör

19 300 fordon åker över Öresundsbron en genomsnittlig dag
(avser resor enkel väg över Öresundsbron)
varav:
17 400 personbilar
1 230 lastbilar
128 bussar
33 procent av personbilarna är bilpendlare (siffror från 2014)

Av resenärerna som dagligen åker över Øresundsbron färdas:
(avser resor enkel väg över Öresundsbron)
42 900 med bil
32 100 med tåg (det innebär att det kommer cirka 16 000 personer från Danmark till Sverige en genomsnittlig dag och att lika många kommer till Danmark från Sverige)

4 870 fordon åker med färjorna Helsingör-Helsingborg en genomsnittlig dag  (enkel resa)
varav:
3 744 personbilar
1 072 lastbilar
54 bussar
Källor: Danmarks Statistik, Trafik- og byggestyrelsen och Øresundsbro Konsortiet

15.100 pendlar dagligen över Öresund (genomsnitt helåret 2015)
varav
mellan 8 000 och 9000 personer pendlar med tåg över Öresundsbron. Det innebär att pendlarna svarar för cirka 17 000 (de gör två resor per dag, fram och tillbaka) av de totalt 32 100 tågresorna över Öresundsbron.
93 procent pendlar från Skåne till Själland

Uppgiften om antalet pendlare över Öresund under 2015 är preliminär och behäftad med en viss osäkerhet. Siffran baseras på den senast offentliggjorda officiella pendlarstatistiken från Örestat avseende helåret 2013. Øresundsinstituttet har gjort en framskrivning av siffran från 2013 till 2015 med hjälp av den kvartalsvisa pendlarstatistiken från Örestat som är mera aktuell men inte lika omfattande och endast tar med pendlare från Skåne till Själland.

Nästan lika många pendlar över Öresund som mellan Uppsala län och Stockholms kommun

Pendlare, genomsnitt under 2014
Över Öresund: 15 200
Uppsala län – Stockholms kommun: 18 200

Källor: Øresundsinstituttets beräkningar baserat på statistik från Ørestat samt SCB, RAMS-statistik