Tema digitalisering del 3: EU och Norden satsar på ökad digital tillgång över gränserna – men trots det går få tjänster att nå med utländsk e-legitimation hos svenska myndigheter

Över 10 000 personer upplever hinder kring digitaliseringen över den dansk-svenska gränsen. Inom EU och på nordisk-baltisk nivå vill man öka möjligheten att sköta ärenden digitalt över gränserna. Utvecklingen av digitala lösningar sker genom EU-förordningar som ska implementeras på myndighetsnivå samt genom olika projekt och genom deklarationer på ministernivå.

Den tredje delen i News Øresunds artikelserie om digitaliseringen belyser initiativ på mellanstatlig nivå, dess effekter och hinder för ökad digital tillgång mellan länderna.

Klicka för att läsa den tredje delen i artikelserien på News Øresund

Delar i artikelserien:

Del 1: Problematiken
Del 2: E-legitimationer över gränserna
Del 3: Mellanstatliga lösningar på gång
Del 4: Lösningar och problematik ur företagens perspektiv


DEL 3: MELLANSTATLIGA LÖSNINGAR PÅ GÅNG


Utländska e-id kan användas för att logga in hos myndigheter

– men svenska myndigheter dröjer med att öppna upp e-tjänster

 

 

 

Norden och Baltikum satsar på digital tillgång över gränserna

 

 

 

“De nordiska länderna har kommit väldigt långt fram på digitaliseringsfronten”

Många projekt för ökad digitalisering pågår