Arkitektbolaget Siegel efterlyser ekonomiska drivkrafter i koldioxidneutralt byggande

Bygg- och arkitektföretaget Siegel har ett stort fokus på ekologisk och social hållbarhet när de utvecklar och bygger fastigheter. Flerbostadshuset Mariastugan i Höllviken är ett exempel med hybridstomme och sociala lösningar som bastu, bilpool och en trädgård för hyresgästerna. Men det finns ekonomiska utmaningar kopplat till att ligga i framkant och utveckla hållbara byggmetoder, menar Cord Siegel, arkitekt och grundare av bolaget.

Fotnot: Denna intervju blev gjord den 1 mars 2023 för rapporten Hållbarhetsarbetet i Skånes fastighetsbransch, som har tagits fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Sparbanken Skåne. Mariastugan färdigställdes under våren 2023 och de boende har flyttat in.

På plats vid flerbostadshuset Mariastugan i Höllviken är byggarbetet i full gång och under våren 2023 blir de 36 hyreslägenheterna inflyttningsklara. 2017 vann Siegel en markanvisningstävling utlyst av Vellinge kommun och de två huskropparna med ett sammanlänkande trapphus har tagit cirka sex år att färdigställa. Dessutom anläggs en gemensam trädgård, garage med laddstolpar, bastu, gym, en verkstad och vissa av lägenheterna får ett eget växthus på terrassen.

– Kommunen ville ha ett hyreshus och de tyckte att vårt passade bra på platsen. De ville även att det skulle se lite brokigt ut så därför har vi en ganska oregelbunden fönstersättning och de två byggnaderna är lite olika i sin attityd. Den ena är vår modernistiska byggnad och den andra är lite mer klassisk, förklarar Cord Siegel, arkitekt och grundare av företaget Siegel, med bas i Malmö.

Läs hela intervjun på News Øresund