Øresundsinstituttet guidar kommundirektörer från Stockholms län vid tunnelbygget vid Fehmarn Bält och i Köpenhamn

Tunnelbygget vid Fehmarn Bält i Rødby var målet vid det studiebesök som Øresundsinstituttet på torsdagen arrangerade åt ett 20-tal gäster: kommundirektörer från Stockholms län, ledningen för förbundet Storsthlm, Region Skånes utvecklingsdirektör, direktören för Skånes kommuner och Helsingborgs kommundirektör. Vi besökte tunnelfabriken i Rødby och träffade även Lolland Kommunes borgmästare och direktören för Femern Belt Development. Resan blev samtidigt ett bra nätverksmöte. Torsdagen avslutas med en middag på IKEA:s nya restaurang Do More på taket till deras nya cityvaruhus i Köpenhamn som ännu inte öppnat men som låter oss komma in . Studiebesöket fortsätter under fredagen med besök hos Udviklingsselskabet By & Havn och Københavns Rådhus.