Interregprojekt

Greater Copenhagen Life Science analysis initiative

Greater Copenhagen Life Science analysis initiative är ett EU-projekt med syfte att öka kunskapen om regionens life science-kluster. Bland annat är efterfrågan på arbetskraft och framtida kompetensbehov inom branschen i fokus. Inom ramen för projektet kommer Øresundsinstituttet bland annat att genomföra ett större researcharbete med fokus på att kartlägga life science-företagen i Greater Copenhagen-regionen. Arbetet ska mynna ut i ett antal skriftliga rapporter som utgör underlag för det kompetensråd som bildas inom ramen för projektet samt till press- och informationskampanjer med förväntan om att skapa ett medialt intresse för branschens betydelse och bidrag till svensk och dansk ekonomi.

Projektet har beviljats medel från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak och löper fram till 30 juni 2022. Lead partner för projektet är Medicon Valley Alliance och partner är Øresundsinstituttet. Region Skåne och Region Sjælland bidrar med finansiering.

Klicka här för att läsa en informationsbroschyr om projektet

Rapporter
Life science in Skåne

Den första rapporten i projektet publicerades i november 2020 och är en kartläggning av life science-bolagen i Skåne. 426 life science-företag har identifierats i Skåne med 7 500 anställda. Sedan 2015 har dessa företag vuxit med omkring 1 500 anställda, vilket visar, att sysselsättningen i life science-företagen i Skåne har ökat med omkring 25 procent på fem år.

Rapporten presenterades vid ett digitalt event på Malmö Rådhus som, liksom rapporten, nås via följande länk:

Klicka här för läsa rapporten och se sändningen

Life science across the Øresund

Den andra rapporten i projektet publicerades i juni 2021 och visar att kontakterna över Öresund är omfattande med arbetspendlare, forskning, företagsetableringar och investeringar. Men 21 år efter invigningen av Öresundsbron bygger stora delar av samarbetet fortfarande på personliga kontakter och EU-projekt medan de nationella strukturerna till exempel försvårar samarbeten mellan universiteten i Danmark och Sverige. Det framgår av de 53 intervjuer som genomförts i den största studien som någonsin gjorts av det gränsregionala samarbetet inom Medicon Valley.

Rapporten presenterades vid ett digitalt event på Hub1 i Ørestad som, liksom rapporten, nås via följande länk:

Klicka här för att läsa rapporten och se sändningen

 

För mer information:

Johan Wessman
Övergripande projektansvarig, Øresundsinstituttet
johan.wessman@oresundsinstituttet.org

Jenny Andersson
Projektledare för analysarbetet
jenny.andersson@oresundsinstituttet.org

 

Greater Copenhagen Life Science analysis initiative – English project description

The primary objective of the GCLSA-project developed and managed jointly by the Danish-Swedish organizations Øresundsinstituttet and Medicon Valley Alliance is to 1) analyze and increase knowledge about the need and demand for competencies and skills and 2) support the development of the integrated labor market in the Danish-Swedish life science cluster, Medicon Valley. Furthermore, the project will establish a bi-national forum which can push this agenda on an ongoing basis thereby addressing an issue of crucial importance for growth and employment on both the Danish and the Swedish side of the Greater Copenhagen region.

Targeting national, regional and local Danish and Swedish policy makers and key opinion leaders from industry and academia, the analysis work and the deliberations of the established Competencies and Skills Forum aim to provide a more qualified point of departure for developing initiatives which

  • increase awareness of the supply and demand of labor in the regional life science cluster and facilitate mobility on the bi-national regional life science labor market
  • optimize relevant life science educations in Sweden and Denmark including a more coherent approach to the prioritization and distribution of resources for R&D and educational institutions specifically addressing the needs of the life science industry
  • highlight the scientific, commercial and societal strongholds of the Medicon Valley region and market the general attractiveness of the region as a first-class destination for both talent and business.
  • Investigate which factors are decisive when life science companies in the region successfully develop and expand
  • provide national and regional stakeholders working with labor market life science related issues a common statistic point of departure and methodology
  • Help to eliminate obstacles to the free movement of labor (commuting) between Sweden and Denmark

In sum, the analysis work provided, and the forum established will not only help Medicon Valley prosper and grow scientifically, but also help finetune and fuel the growth engine created by public and private stakeholders during the last 20 years, which has helped Medicon Valley to firmly establish itself as the leading and most dynamic and vibrant life science cluster of the Nordics.

 

Fördomsfönster Öresund 

Fördomsfönster Öresund er et EU Interreg-projekt, som skal hjælpe danske virksomheder med at rekruttere personer med international baggrund fra Malmø. I projektet findes en bred kandidatbase som kan matche alle sektorer og professionsniveauer og virksomhederne såvel som kandidaterne får hjælp af organisationen MINE og Forening Norden.

Lunds universitet studerer sideløbende, hvordan vi kan forstå attitudeforskelle mellem det danske og svenske arbejdsmarked, med fokus på etnisk mangfoldighed på arbejdspladsen. Øresundsinstituttets rolle er at tilføre øresundsregionalt perspektiv og kundskab samt att tillsammans med MINE och Lunds universitet göra en metodhandbok för företag utifrån intervjuer med både arbetsgivare och arbetssökande på både sidor Öresund.

Læs mere om projektet her https://www.fordomsfonster.org

 

Fördomsfönster Öresund – English project description:

Finding loopholes on the labor market between Denmark and Sweden!

Fördomsfönster Öresund is a project that aims to increase commuting between Malmö and the Greater Copenhagen area by exploring the hidden opportunities that may arise from national, cultural, linguistic and social differences between neighboring countries, cities and peoples.

The project is a collaboration between four organizations from different spheres of society, each bringing unique experiences and expertise towards the common goal.

The project is co-financed by Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, a part of the European Regional Development Fund.

MINE is the lead partner of the Interreg project Fördomsfönster Öresund. Together with Föreningen Norden, Öresundsinstitutet and Lund University we will aim for reaching the project’s main goal: to increase commuting in Greater Copenhagen and value the economic and social benefits of close collaboration with neighbouring countries.

To reach this goal we will investigate if there are any differences in attitudes on the Swedish and Danish labour market regarding inclusion and diversity, by helping Danish companies to find competence in Sweden, only 30 minutes commute away, with a foreign background.

The companies who are participating will accordingly get help with their recruitment for free and find a totally new network of candidates to search in. Our candidates are from all different sectors and educational level.

For employers the project offers free recruitment and a possibility to find new competences, improve your employer branding and good will.

Learn more about the project and its partners here → https://www.fordomsfonster.org/info-employers

 

För mer information:
Thea Wiborg
Projektledare för Øresundsinstituttets del
thea.wiborg@oresundsinstituttet.org