Se Medicon Valley Alliance och Øresundsinstituttets presentation av analysen “Life Science Across The Øresund”

Se Medicon Valley Alliance och Øresundsinstituttets LIVE-sändning från den 22 juni kl 08.00 – 09.00 där vi presenterade den nya analysen ”Life Science Across The Øresund” med efterföljande debatt om samarbetet och utvecklingen för life science-klustret i Öresundsregionen/Medicon Valley.
afstand
Analysen presenterades av Kristoffer Dahl och Sofi Eriksson, analytiker på Interreg-projektet Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative och Øresundsinstituttet. I debatten deltog Mef Nilbert (forskningschef, Kræftens Bekæmpelse), Niels Abel Bonde (Managing Director, Novo Nordisk Scandinavia AB) och Marianne Kock (Senior Vice President and General Manager, Ferring Pharmaceutical A/S).
afstand
Analysen har utarbetats inom Interregprojektet Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative som har till syfte att öka kunskapen om Öresundsregionens life science-kluster. Projektet drivs i samarbete mellan Medicon Valley Alliance och Øresundsinstituttet med stöd från Interreg ØKS, Region Sjælland och Region Skåne.
afstand
tekst