Medlemsintervju med Linus Eriksson: ”Bygg bort flaskhalsarna kring Öresundsbron, bilda ett task force Öresund och återskapa optimismen”

Øresundsinstituttet har mer än 100 medlemmar från Sverige och Danmark. Medlemmarna ingår i ett unikt nätverk av offentliga och privata aktörer från olika branscher. Drygt två tredjedelar av våra medlemmar är från privata näringslivet och i vår medlemskrets finns även universitet, departement, regioner och kommuner. I varje månadsbrev kommer vi att presentera en medlem i en kort intervju. 
Vad betyder Öresundsregionen och uppdragen som vd för Øresundsbro Konsortiet och styrelseledamot i Øresundsinstituttet för dig personligen?
– Det är två uppdrag som det är lätt att vara väldigt stolt över. Bron är så påtaglig där den binder oss samman mitt i sundet och att kunna gå längs kusten, se den vackra bron och tänka: Det där är “min” bro! är häftigt. Sedan är ju syftet med bron att föra ihop oss som länder, och med möjligheten att få vara med och påverka regionen både som VD och genom Øresundsinstituttet hoppas jag att jag kan bidra till att föra oss ännu lite närmare varandra. Få vara brobyggare helt enkelt.
Hur ser du på de senaste årens utveckling när det gäller den dansk-svenska gränsregionen över Öresund och vad tror du om utvecklingen under den närmaste tiden?
– Den gör mig bekymrad. Idag missar vi en så stor outnyttjad potential, pga bristen på samordning mellan våra länder. Skillnader i löner, bostadspriser, valuta, arbetslöshet mm är alla drivkrafter för tillväxt i regionen. De ger möjligheter på andra sidan för de drygt fyra miljoner människor som bor i regionen. Men för att kunna ta vara på den potentialen behöver vi lösa knutarna genom att bygga bort flaskhalsarna i infrastrukturen och lösa skatte och socialförsäkringsfrågorna en gång för alla. Och framför allt, återskapa tilliten till varandra och förbindelsen så att alla kan lita på att den aldrig stänger igen. Därför är det glädjande att vi nu på båda sidor ser ledarsidor i de största tidningarna, politiker och näringslivsföreträdare som nu sätter ord på nuläget. Vi kan bättre. Det är vår skyldighet att lära av de senaste åren och åtgärda. Alla kommer tjäna på det.
Vad gör du och Öresundsbron för att öka integrationen mellan Danmark och Sverige igen och vad önskar du dig av andra aktörer?
– Det främsta vi som bro kan göra är att se till att bron alltid är öppen och att det är enkelt att resa över den. Därutöver ser jag att det behövs tre åtgärder:
1) Infrastrukturen. Vi har precis avslutat en analys kring vilka flaskhalsarna är i dagens förbindelse, och driver nu det vidare under temat: Bygg färdigt Øresundsbron. Det är bara 8 år till Femernförbindelsen  är klar.
2) Task force Øresund.  Integrationen drivs av att vi ser möjligheter på andra sidan. Men för att våga ta ett jobb eller starta en verksamhet så måste vi dels undanröja hindren så som skatteregler och dels skapa en tillit. Vi behöver skapa en gemensam mekanism mellan länderna så att pulsådern inte stryps igen för arbetspendlare, de som har liv eller företag på båda sidor. Därför driver vi tillsammans med många andra behovet av att inrätta en task force.
3) Återskapa optimismen. Det är så mycket fokus på gränsproblem, de ska vi lösa, men vi måste också lyfta allt det vi längtar efter på andra sidan. De goda berättelserna. Här tror jag beslutsfattare kan gå före och visa att vi är grannar på riktigt. Vi bjuder därför in beslutsfattare till att mötas mitt i Öresund, i en av våra pylontoppar, ja även ministrar är välkomna. Øresundsbron erbjuder också en club med mängder av erbjudande och anledningar till att resa till andra sidan.  Jag hoppas också på fler gemensamma arrangemang, varför inte ett fotbolls EM på båda sidor sundet, en etapp av Tour de france över bron, ett brolopp igen kanske? Helt enkelt fokusera på allt det goda som binder oss samman.
Detta är inget vi klarar ensamt, vi behöver arbeta tillsammans på båda sidor på alla nivåer, inte minst nationellt.
Foto: Lars Dareberg