Inlägg

Konjunkturprognoser nerskriver förväntningarna för dansk ekonomi

Medan Danmark saktar in på motorvägen kör Sverige förbi i…

Stark sysselsättningsuppgång i Köpenhamn och rekordmånga lediga platser i Skåne

Två av tre nya danska arbetstillfällen som skapas under fjärde…

Svensk ekonomi – indikatorerna pekar på en något starkare tillväxt än normalt

Konjunkturbarometern för svensk ekonomi pekar uppåt. Särskilt…

Dansk ekonomi vänder uppåt

De senaste tre månaderna har den samlade danska varuexporten…

Danmarks nettoexport som andel av BNP är lika hög som i Tyskland

Nettoexporten (export av tjänster och varor minus import av…