Ny analys av det tvärregionala samarbetet över Öresund – State of the Region 2020: Förändringens år över Öresund

Samarbetet över Öresund ändrar bokstavligt talat ansikte. Flera nya direktörer och nya ambassadörer har tillträtt sedan sommaren 2019. Coronapandemin utmanar med krav på hemarbete och nya gränsrestriktioner vilket resulterat i ett historiskt fall i resandet över Öresund. Samtidigt fortsätter det dansk-svenska samarbetet att utvecklas såväl inom Greater Copenhagen Committee och i andra tvärregionala organisationer som med ett nytt polissamarbete.

Rapporten finns i en svensk och dansk version 


Analysen presenterades på ett digitalt möte på Sveriges ambassad i Köpenhamn

Det är femte året i rad som Øresundsinstituttet presenterar en analys av samarbetet över Öresund på Sveriges ambassad i Köpenhamn. På grund av den ökade smittspridningen blev nätverksmötet i år ställt om till en digital sändning där den nya ambassadören Charlotte Wrangberg var värd. Deltog gjorde även danska ambassadören i Sverige, Vibeke Rovsing Lauritzen på länk och på plats Greater Copenhagens ordförande, och tillika regionrådsordförande i Region Själland, Heino Knudsen (S), Øresundsbro Konsortiets nya vd Linus Eriksson samt Centerchef på polisens Gränscenter Öresund, Henrik Andersen.

Mötet kan återses på Facebook och YouTube  

Fakta från analysen:

 

1. Flera nya beslutsfattare med påverkan på samarbetet över Öresund

Under det senaste året har det varit stor utskiftning på några av Öresundsregionens viktigaste poster. Det kan vara avgörande för samarbetet över Öresund.

Den 1 november fick Øresundsbro Konsortiet ny vd. Linus Eriksson kommer från en tjänst som trafikdirektör i Skånetrafiken. I norra Öresund fick rederiet ForSea i somras en ny vd med bakgrund från Köpenhamns flygplats i Kastrup, Kristian Durhuus.
Greater Copenhagen Committee fick i april också ny vd, Tue David Bak. Han har fått ett bredare mandat, ett större sekretariat och ska även vara ansiktet utåt jämte det politiska ordförandeskapet. En annan ny person som vill sätta fokus på Öresundsregionen, är Sveriges nya ambassadör i Danmark, Charlotte Wrangberg som tillträdde i september i år. Även den danska ambassadören i Sverige, Vibeke Rovsing Lauritzen, är också relativ ny på sin post. Hon tillträdde i september förra året. Inom det politiska samarbetet syns vanligen få nya ansikten mellan valåren. Men nyligen drog sig Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen (S) tillbaka efter anklagelser om kränkande beteende, och Lars Weiss (S) har tagit över posten. Han har samtidigt meddelat att han inte vill ställa upp som Socialdemokratiets huvudkandidat i kommunvalet i november nästa år. Det vill däremot regionrådsordförande i Region Huvudstaden Sophie Hæstorp Andersen(S) gärna. Ett byte av personer har även skett i Øresunddirekt där Malin Dahl har tillträtt som tf verksamhetsansvarig efter Sandra Forsén, som blivit senior rådgivare på Nordiska ministerrådet där hon efterträdde Claes Håkansson som övergått till motsvarande tjänst på Nordiska rådet. En ny person från näringslivet som fått flera uppdrag inom Öresundsnätverket är Ulrika Hallengren. Hon är vd för fastighetsbolaget Wihlborg, som är aktivt på både sidor sundet, och har tagit plats i styrelserna för Svedab och Öresundsbron samt i Öresundsmetro Executive.

 

Nyckelpersoner i det tvärregionala samarbetet

För att kunna visa nätverket av nyckelpersoner i Öresundssamarbetet, har vi kartlagt de tvärregionala organisationer i regionen och utifrån det ritas en nätverksbild som omfattar 52 personer som har två eller fler poster i styrelser, styrgrupper eller koordinationsgrupper i dessa organisationerna.

I det nätverk som ritas över det tvärregionala samarbetet finns flera nya namn. Efter Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen har lämnat sin post, har Lars Weiss (S) tagit över, och därmed även, förmodar Ekonomiförvaltningen i Köpenhamns kommun, platsen i Greater Copenhagen Committees ordförandeskap. Greater Copenhagen har som nämnt även fått ny vd. STRING samarbetet har växt mer fler medlemmer och därmed fler representanter. Hos infrastrukturbolagen ses även nya ansikten och en förenklat struktur och det roteras på posterna i samarbetet kring arbetsmarknad och gränshinder.

Klicka här för att läsa mer om nyckelpersoner och organisationer i det tvärregionala samarbetet

2. Öresundsbrons och ForSeas nya direktörer betonar arbetet med integration över Öresund

Samtidigt som integrationen över Öresund utmanas av covid-19-restriktioner med delvis stängd gräns under våren och nu igen under hösten så markerar de nya direktörerna för Øresundsbron och ForSea vikten av att arbeta aktivt med integrationen över Öresund. ”Att skapa en ännu mer integrerad Öresundsregion för både näringsliv, kultur och turism är brons viktigaste roll”, säger Øresundsbro Konsortiets nya vd Linus Eriksson i intervjun på sidorna 44-45. ForSeas nya vd Kristian Durhuus säger i intervjun på sidan 29 att rederiet i norra Öresund framöver ska bli mera synligt samt att han vill göra mer för samhällsutvecklingen i ett bredare perspektiv. Att vara en ”regional connector”.

Klicka här för att läsa intervjuerna i rapporten

 

3. Coronakris och gränsrestriktioner – historiskt stort fall i trafiken över Öresund

Det är tredje gången på fem år som det införs gränskontroll i Öresundsregionen. Under coronakrisen där Danmark i två omgångar har haft delvist stängd gräns har trafiken över Öresundsbron minskat mer än någonsin under brons 20-åriga historia.

2020 har ändrat villkoren för Öresundsregionen. Som över allt annars har covid-19, utöver att belasta vården, påverkat samhället på många sätt med nedstängningar, mer hemarbete och digitala möten, med färre turister på hotell och restauranger samt färre kunder i butikerna, med fler arbetslösa, permitteringar och stödpaket. Men för en gränsregion påverkar även reserestriktioner och gränskontroll samhället på ett annat sätt. För tredje gången på fem år har gränsen blivit synliggjord genom en ny gränskontroll, och nu har gränsen för andra gången i år stängts för vissa resande, bland annat för svenska fritidsresenärer och turister. För danska medborgare, svenska pendlare och affärsresenärer har gränskontrollen inneburit extra restid, men det har hela tiden varit möjligt för dem att komma in i Danmark, och den svenska gränsen har varit öppen under hela coronakrisen. Dock har tågen kört med reducerat tidtabell och uppmaningarna om att stanna hemma, för att minska smittspridningen, har gjort att många pendlare har jobbat hemifrån. Samtidigt har coronakrisen drabbat de branscher där det finns många gränspendlare: detaljhandeln, transport samt hotell- och restaurangbranschen. Det kan därmed antas att pendlingen även har minskat på grund av fler uppsägningar. I april föll Skånetrafikens försäljning av pendlarkort över Öresund med 77 procent, medan försäljningen i september låg 40 procent under samma månad 2019.

Nu ökar smittspridningen igen och både i Skåne och Danmark uppmanas folk att stanna hemma och begränsa sina personliga möten. Trafiken över Öresund har aldrig förr i brons historia fallit så markant som den gjort under coronakrisen. Under våren minskade antalet resor med tåg, bil och färja med runt 70-90 procent, men återhämtade sig igen under sommaren. Att Danmark nu igen delvist stängt gränsen mot Skåne från den 24 oktober väntas resultera i en ny nedgång i trafiken över Öresund.

Klicka här för att läsa hela rapporten

4. Trots stängd gräns och gränskontroller – bredare samarbete och nytt polissamarbete

På grund av restriktioner och församlingsbegränsningar har större events och möten blivit inställda eller omvandlade till digitala versioner, så som Öresundsbrons 20 års jubileum. För tvärregionala organisationer, nätverk och Interreg-projekt innebär det en viss oro för hur samarbetet ska utvecklas framöver i en tid där gränsen är delvist stängt och fysiska möten i stort sett omöjliga. Men coronakrisen har även påverkat samarbetet på andra sätt. Det har tidvis varit en hård ton i medierna och den dansk-svenska relationen har ifrågasatts.

Under coronakrisen har det tvärregionala samarbetet dock fortsatt utvecklas och det ses nya exempel på samarbeten. Ett nytt polissamarbete efter danskt initiativ har etablerats i Kastrup. Gränscenter Öresund ska förhindra och efterforska gränsöverskridande kriminalitet exempelvis i relation till narkotika och vapen. Greater Copenhagen Committee har precis beslutat om ett nytt charter för grön omställning med fler konkreta projekt, och STRING har skärpt sitt fokus på infrastruktur och ”green hub” samtidigt som organisationen ännu en gång har utökat sitt geografiska fokus i och med att Region Syddanmark har blivit medlem. I HH-samarbetet har det bland annat lanserats en ny hemsida med besöksmål i Helsingör och Helsingborg, och HH-gruppen har även fått en ny hemsida och nytt namn, HH2030-gruppen. En statlig utredning om en fast HH-förbindelse ska offentliggöras i slutet av året. Även planerna om en Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn har fått mer synlighet i år, bland annat har initiativet Metroklubben startats, och efter Interreg-projektet som avslutas under våren 2021 blickar Malmö och Köpenhamn nu framåt och hoppas på en statlig utredning.

Klicka här för att läsa hela rapporten