Ny analys: Life science-branschen i Medicon Valley går framåt trots turbulens i omvärlden – mer än 200 coronarelaterade forskningsprojekt har startats

Antalet anställda inom life science-branschen i Medicon Valley ökar och flera av regionens fyrtorn fortsätter att expandera. I både Danmark och Sverige ökar exporten inom life science och i Sverige även skatteintäkterna från branschen. Coronapandemin ser ännu inte ut att rubba life science-branschen i Medicon Valley, men har självklart fått effekter – så som att hundratals nya forskningsprojekt som relaterar till covid-19 startats upp vid universitet, sjukhus och företag i regionen. Det visar en ny analys som tagits fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Medicon Valley Alliance, MVA.

Klicka här för att läsa analysen

 

Samtidigt som life science-klustret utgör en stabiliserande faktor för den av covid-19 hårt drabbade samhällsekonomin så är inte sektorn opåverkad av pandemin.

I Medicon Valley har antalet internationella studenter som kommer till universiteten minskat, och förutsättningarna för att marknadsföra regionen internationellt har förändrats.

En annan följd av pandemin är att mönstret för hur forskare väljer att samarbeta ser ut att förändras, genom att ribban har sänkts för digitala möten samtidigt som det avråds från onödiga resor. Det menar Olli Kallioniemi, direktör för svenska SciLifeLab.
Universitet, forskningsinstitut, sjukhus och företag har också snabbt ställt om till forskning som relaterar till covid-19. En sammanställning av uppgifter från universitet, forskningsinstitut, regioner samt listor över forskningsprojekt som beviljats finansiering av fonder och danska staten visar att minst 200 coronarelaterade forskningsprojekt startats upp i Medicon Valley.

Samtidigt visar de senaste åren en positiv trend för life science i Medicon Valley, så väl som i Danmark och Sverige i stort. Enligt professor Torben M. Andersen vid Aarhus universitet som intervjuas i rapporten klarar Danmark kriser som coronapandemin bättre tack vare att life science-branschen utgör en så pass stor del av exporten och inte är så känslig för konjunktursvängningar.

Under fjolåret ökade life science-exporten i båda länderna, till 133 miljarder DKK i Danmark och 112 miljarder SEK (cirka 79 miljarder DKK) i Sverige. Antalet anställda inom branschen ökade också i båda länderna. Under 2018 – det senaste året med tillgänglig statistik – arbetade 45 200 personer med life science specifikt i Medicon Valley.

Novo Nordisk och flera andra fyrtorn i regionen fortsätter att expandera. Dessutom har Medicon Valleys tre life science-orienterade forskarparker utökat sina lokaler under de senaste två åren. Det handlar om Cobis i Köpenhamn, Medeon i Malmö och Medicon Village i Lund. Enligt investerarna Novo Seeds och Sunstone Life Science Venture har också det internationella intresset för start-up-företag i regionen ökat under det senaste decenniet.

Klicka här för att läsa rapporten

 

Highlights ur rapporten:

• 2018 was a record year for Danish life science exports, and the upswing continued in 2019 and reached 133 billion DKK, which was a 25% increase from the previous year. Swedish exports also increased dramatically – 26% – reaching 112 billion SEK (ca 79 billion DKK).

• The Swedish life science sector set a new record for corporation tax contributions. Tax revenue from life science companies in Sweden rose 34% between 2017 and 2018, and corporation tax from Danish life science companies dropped 9% in 2018 compared to the record year 2017.

• The number of people employed in Medicon Valley was 45 200 in 2018, which is the most recent year for which statistics are available from Statistics Sweden and Statistics Denmark. That is a 2.9% increase from the previous year. The greatest increase was in Skåne, at 4.7%, and following Skåne was the Capital Region of Denmark with a 3.5% increase. Employment increased overall in Sweden and Denmark.

• Renewal, success, challenges: these three factors continue to mark the beacon companies of Medicon Valley. This year, Novo Nordisk decided to expand its facility in Kalundborg for two billion DKK. Between 2000 and 2019, 16 billion DKK were invested in the facility. LEO Pharma’s owner, LEO Foundation, has opened up for the possibility of allowing shareholders to create financial volume that will allow the high pace of restructuring and development to continue.

• The region’s three science parks with a life science focus – COBIS, Medeon, and Medicon Village – are growing. At the same time, the Copenhagen-based cluster of three globally-leading hearing aid manufacturers will face competition from Apple that could lead to disruptive changes in the sector.

• Since this spring, over 200 research projects about the novel coronavirus that causes covid-19 have been started at universities, hospitals and research centers in Medicon Valley. They comprise everything from developing vaccines, tests and various drugs or treatments for covid-19 to basic research on how the virus works, as information compiled from universities and research grants reveals.

• The coronavirus pandemic might be changing the way researchers work together, as many have realized just how easy meeting digitally can be. Other important factors for national and international collaborations are funding opportunities, national regulations, geography, traditions – and interpersonal chemistry. That’s what a number of actors from the region and around Europe believe.

• The corona crisis has meant fewer international life science students at Medicon Valley’s universities. The decrease is primarily seen in exchange students; students who have been admitted to longer programmes have chosen to a greater extent to come nonetheless.

• Life science is on the national agenda in both countries. Sweden adopted a new strategy in the area last December, and Denmark is due to present its new national strategy before the year is up.

 

Citat:

– Life science-sektorn fortsätter att växa och bidra till samhället genom att anställa allt fler och står dessutom för 2,2 respektive 3,3 procent av skatteinkomsterna i Danmark och Sverige. Branschen har visat att den står stabilt i den konjunktursvacka vi befinner oss i, samtidigt som den bidrar med forskning som förhoppningsvis kan hjälpa till att lösa krisen, säger Petter Hartman, vd för Medicon Valley Alliance.

– Universitet, sjukhus och företag i Medicon Valley har visat att de snabbt kunnat ställa om och starta upp en stor mängd forskningsprojekt kring covid-19, vilket är en nödvändighet i den nya verklighet vi ställts inför i år, säger Johan Wessman, vd för Øresundsinstituttet.

Analysen ”State of Medicon Valley 2020” är den sjunde rapporten från samarbetet mellan nätverksorganisationen Medicon Valley Alliance och det dansk-svenska kunskapscentrat Øresundsinstituttet. Rapporten presenterades på Medicon Valley Alliance årsmöte 2. november.

 

För mer information, kontakta:

Johan Wessman

vd Øresundsinstituttet

+46 (0) 702 52 32 41

johan.wessman@

oresundsinstituttet.org

Petter Hartman

vd Medicon Valley Alliance

+45 2371 5577

ph@mva.org