Ny analys: Flyttmönster över Öresund

Flyttmönstren över Öresund har haft tre stora trendbrott under 2000-talet. Det första kom redan år 2000, då bron invigdes och antalet personer som flyttade över Öresund ökade kraftigt. Nästa trendbrott kom 2010, då vände flyttströmmarna och det var för första gången  fler som flyttade från Skåne till Östdanmark än tvärtom. 2018 skedde ett nytt trendbrott då fler svenska än danska medborgare flyttade från Skåne till Östdanmark. Enligt den senast tillgängliga statistiken bor det drygt 20 000 personer i Skåne som är födda i Danmark och mer än 10 000 personer i Östdanmark som är födda i Skåne. Det visar en ny analys från Øresundsinstituttet.

Antalet personer som väljer att flytta över Öresund är en integrationsparameter som visar att Skåne och Östdanmark är en sammanhängande region. Det finns flera förklaringar till att personer väljer att flytta över sundet. Det kan röra sig om ekonomiska faktorer, som minskade kostnader för bostad, bil och barnomsorg, och valutavinster eller om ett nytt jobb, önskan om ett nytt äventyr eller en nyfunnen kärlek. Över tid har strömmarna förändrats och påverkats bland annat av konjunkturutvecklingen i de båda länderna. Enligt senast tillgänglig statistik, från årsskiftet 2018/2019, bor 20 229 personer i Skåne som är födda i Danmark och 10 405 personer i Östdanmark som är födda i Sverige och inte har en förälder som är är dansk medborgare och född i Danmark.

När det gäller flyttströmmarna över sundet var antalet personer som flyttade över Öresund som högst 2007. Det året tog 4 350 personer flyttlasset från Östdanmark till Skåne. De senaste siffrorna, för 2018, visar att antalet nu är 1 522 personer. I motsatt riktning, från Skåne till Östdanmark, toppade antalet personer som flyttade över Öresund 2010. Då rörde det sig om 2 958 personer. Den senast tillgängliga statistiken, för 2018, visar att antalet som flyttat från Skåne till Östdanmark nu är 1 870 personer.

2010 var även det första året som antalet personer som flyttade från Skåne till Östdanmark var fler än antalet personer som flyttade i motsatt riktning sedan Öresundsbron invigdes. Sett utifrån medborgarskap skedde ett skifte 2018 då det var första året som antalet svenskar som flyttade från Skåne till Östdanmark var fler än antalet danskar. Förutom att det rör sig om svenskar som t.ex. har pendlat länge och valt att flytta över sundet kan två ytterligare faktorer ha bidragit till utvecklingen. Dels att Danmark 2015 möjliggjorde dubbelt medborgarskap vilket gjort att tidigare danska medborgare som har bott i Sverige och bytt till dubbelt medborgarskap nu räknas som svenskar i statistiken om de flyttar tillbaka. Och dels att barn som fötts i Skåne av danska föräldrar som flyttade över sundet under 00-talet nu flyttar tillbaka.

Analysen “Flyttmönster över Öresund” är en del av rapportserien “Öresundsregionen 2020” som Øresundsinstituttet kommer att publicera under jubileumsåret 2020.

Klicka här för att läsa hela rapporten|

 


Rapporten i korthet:

 • 1 870 personer flyttade från Skåne till Östdanmark 2018.
  Östdanmark avser Region Sjælland och Region Hovedstaden.
 • 1 522 personer flyttade från Östdanmark till Skåne 2018.
  Östdanmark avser Region Sjælland och Region Hovedstaden.
 • 20 229 personer födda i Danmark bor i Skåne.
  Vid årsskiftet 2018/2019 bodde ­20 229 personer födda i Danmark i Skåne. Det är färre än de närmare 24 000 danskfödda som bodde i Skåne under toppåret 2010, men betydligt fler än de cirka 14 500 danskfödda personer som bodde i Skåne ett halvår innan Öresundsbron öppnade.
 • 10 405 personer födda i Sverige bor i Östdanmark.
  Den första januari 2019 bodde 10 405 personer i Östdanmark som var födda i Sverige och inte har en förälder som är dansk medborgare, född eller bosatt i Danmark. 2018 var första gången det rörde sig om fler än 10 000 personer.
 • Trendbrott i flyttningar över sundet 2000, 2010 och 2018.
  Efter Öresundsbrons invigning år 2000 ökade antalet danskar som flyttade till Skåne mest och efter sju år nåddes en toppnotering. 2010 hade utvecklingen vänt och antalet personer som flyttade från Skåne till Östdanmark (Region Hovedstaden och Region Sjælland) var fler än i motsatt riktning. Därefter har antalet minskat i båda riktningar, men en flytt från Skåne till Östdanmark är fortsatt vanligare än i motsatt riktning. 2018 skedde ett nytt trendbrott då fler svenska än danska medborgare flyttade från Skåne till Östdanmark.
 • Ekonomiska motiv att flytta över sundet.
  Det finns pengar att tjäna för en person som jobbar i Danmark och bor i Sverige. Lönen intjänas i högt värderade danska kronor medan bostäder, stora bilar  och barnomsorg generellt är billigare i Sverige än i Danmark.
 • Befolkningen ökar.
  Öresundsregionens befolkningsökning beror främst på inflyttning från andra länder, där sundsflyttarna utgör en del.

– En förklaring till att ett antal danskar efter några år i Sverige har flyttat hem till Danmark igen är att skillnaderna i bostadspriser inte har varit lika stora som när högkonjunkturen toppade 2007-2008. Men det finns fortsatt pengar att spara eftersom bland annat bostäder, stora bilar och barnomsorg generellt sett är billigare i Sverige än i Danmark. Dessutom är pendlare som arbetar i Danmark och bor i Sverige för närvarande valutavinnare, säger Johan Wessman, vd för Øresundsinstituttet.

– Efter snart 20 år har Öresundsbron och Öresundsregionen gått från att vara en vision till vardag för dess fyra miljoner invånare, turister samt besökande forskare och affärsresenärer. Inte sällan hamnar diskussionen i frågeställningen om det har gått bra eller dåligt. Även om antalet personer som årligen flyttar över Öresund har minskat bor det idag cirka 20 000 danskfödda personer i Skåne och ungefär 10 000 svenskfödda personer i Östdanmark, säger Johan Wessman, vd för Øresundsinstituttet.


Se bilden i större storlek här.


Se bilden i större storlek här.


Se bilden i större storlek här.


RAPPORTSERIE OM ÖRESUNDSREGIONEN 2020

I år firar Öresundsbron 20 år och det ger anledning att se närmare på Öresundsregionens ­utveckling. Øresundsinstituttet startar nu sin bevakning inför det kommande jubileet, vilket bland annat görs i en rapportserie. I denna första rapport är fokus på flyttmönster över Öresund.
Under våren kommer Øresundsinstituttet, tillsammans med Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet, även att ge ut boken ”Checkpoint 2020: Människor, gränser och visioner i Öresundsbrons tid”. I boken varvas forskaressäer med intervjuer och citat av människor som lever och verkar i regionen.
Den 23 april arrangerar Øresundsinstituttet en konferens i samarbete med Lunds universitet och Köpenhamns universitet med anledning av Öresundsbrons 20-årsjubileum.

Läs hela analysen här |


För mer information, kontakta:

Johan Wessman
vd Øresundsinstituttet
+46 (0) 702 52 32 41
johan.wessman@
oresundsinstituttet.org