I år firar Öresundsbron 20 år och det ger anledning att se närmare på Öresundsregionens utveckling. Øresundsinstituttets bevakning inkluderar en rapportserie och en bokutgivning.

Rapportserie om Öresundsregionen 2020

Den första analysen i rapportserien om Öresundsregionen 2020 utkom i mitten av februari och fokuserar på flyttmönster över Öresund. Rapporten i korthet:

Flyttmönstren över Öresund har haft tre stora trendbrott under 2000-talet. Det första kom redan år 2000, då bron invigdes och antalet personer som flyttade över Öresund ökade kraftigt. Nästa trendbrott kom 2010, då vände flyttströmmarna och det var för första gången fler som flyttade från Skåne till Östdanmark än tvärtom. 2018 skedde ett nytt trendbrott då fler svenska än danska medborgare flyttade från Skåne till Östdanmark. Enligt den senast tillgängliga statistiken bor det drygt 20 000 personer i Skåne som är födda i Danmark och mer än 10 000 personer i Östdanmark som är födda i Skåne. Det visar en ny analys från Øresundsinstituttet.

Läs mer om rapporten ”Flyttmönster över Öresund” här

Den andra analysen i rapportserien utkom i juni och fokuserar på grundfakta om regionen och dess historik. Øresundsbron och Öresundsregionen blev inte bara en länk mellan Danmark och Sverige utan har även fungerat som en symbol som speglat utvecklingen i Europa. Först som en bild av det gränslösa regionernas Europa. På senare år som en bild av hur nationalstaterna stärkts och gränserna återigen har blivit tydligare. När Øresundsbron fyller 20 år är det med coronakris och delvis stängd dansk gräns.

Läs mer om rapporten “20 år med Öresundsbron – från visioner till vardag i en föränderlig region” här

Bokutgivning och intervjuer

Øresundsinstituttet har, tillsammans med Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet, under våren 2020 gett ut boken ”Checkpoint 2020: Människor, gränser och visioner i Öresundsbrons tid”. I boken varvas forskaressäer med intervjuer och citat av människor som lever och verkar i regionen.

Se en presentationsvideo av boken

Med start i januari publiceras varje vecka en intervju från boken via vår nyhetsbyrå News Øresund. Några exempel på intervjuer som hittills finns att läsa är hittas på News Øresunds hemsida