Möt toppolitikerna från Köpenhamn, Malmö, Lund och Helsingborg den 8 februari 2017 på Real Estate Øresund

Real Estate Øresund |  konferens | 8 februari 2017 | Malmö Börshus |

| TEMA | Den nya staden | Keynote speaker: Ericssons “networked society evangelist” Erik Kruse om hur teknikutvecklingen påverkar städerna i framtiden | Vardag & vision – hur hanterar städerna bostadsbrist och sociala utmaningar i förhållande till framtidsvisioner och global attraktivitet | Konjunktur och tillväxt | Fastighetsmarknaden i Öresundsregionen | Real Estate Øresund Award |

Klicka här för att anmäla dig till konferensen |
Klicka här för att läsa konferensprogrammet |

reo-2017-politiker-webb-600x260
Möt de största städernas toppolitiker som i två olika pass under konferensen talar om vardag & vision – om rekordstor befolkningstillväxt, sociala utmaningar och bostadsbrist i perspektivet av deras visioner och mål om att göra dansk-svenska Greater Copenhagen till en attraktiv region som kan locka till sig framtidens internationella talanger och globala investerare.

Medverkande: Frank Jensen (överborgmästare Köpenhamns kommun), Katrin Stjernfeldt Jammeh (kommunstyrelsens ordförande Malmö stad), Anders Almgren (kommunstyrelsens ordförande Lunds kommun) och Peter Danielsson (kommunstyrelsens ordförande Helsingborgs stad).


DEN 8 FEBRUARI 2017 FYLLER REAL ESTATE ØRESUND 10 ÅR

När Öresundsregionens samhällsbyggare och fastighetsaktörer träffas på Real Estate Øresund den 8 februari 2017 är det tioårsjubileum för den uppskattade konferensen och mötesplatsen. Det firar vi genom att blicka extra långt framåt på temat “Den nya staden”.

Planeringen av Real Estate Øresund pågår och vi kommer löpande att informera om programmet.


Real Estate Øresund 2017

Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron 2

Datum: 8 februari 2017

Tid: kl. 09.00-17.00 med efterföljande mingel

Registrering: från kl. 08.15

Deltagaravgift: 3.595 SEK / 2.750 DKK per person exkl. moms.

Øresundsinstituttets medlemmar deltar med två personer kostnadsfritt och därefter är priset 1.295 SEK respektive 995 DKK per person exkl. moms.

| Klicka här för att anmäla dig till konferensen |

Klicka här för att läsa konferensprogrammet |

 

 

Program

tema FRAMTIDENS STAD

Keynote speaker – framtidens stad
Erik Kruse, Ericssons “networked society evangelist”
Hur påverkar den snabba teknikutvecklingen framtidens städer? Erik Kruse är teknikvisionär inom Ericssonkoncernen och arbetar bland annat tillsammans med Stockholm för att anpassa stadsplaneringen till framtidens tekniska lösningar.

20 miljarder danska kronor ska investeras i en utbyggnad av Köpenhamns Flygplats i Kastrup

Expanding CPH – Kastrups utbyggnadsplan för 40 miljoner flygpassagerare
Henrik Peter Jørgensen, VP External Relations, Copenhagen Airport
Köpenhamns Flygplats i Kastrup meddelade före jul att de ska investera 20 miljarder danska kronor – mer än hela kostnaden för forskningsanläggningen ESS – för att öka kapaciteten till 40 miljoner årliga passagerare. En satsning som får strategisk betydelse för näringsliv och turism i Köpenhamn, Malmö och hela Greater Copenhagen/Öresundsregionen.

Bostadsbristen i Skåne – vad behöver göras i regionen?
Anneli Hulthén, Skånes landshövding
Skånes befolkning växer snabbt och efter det senaste årets stora flyktingvåg har bostadsbristen ökat. Hur bygger vi bort bostadsbristen och hur ökar vi integrationen?

Så bygger vi ett större Malmö med plats för alla
Christer Larsson, Malmös stadsbyggnadsdirektör
Malmö har förnyats som stad med nya stadsmiljöer och spännande byggnader. Nu står staden inför nya utmaningar när allt fler vill bo där. Hur planerar Malmö för att ge plats åt alla och skapa en stad där alla känner sig välkomna.

Av och för vem utvecklas staden?
Victoria Percovich Gutierrez, hållbarhetsstrateg på White arkitekter i Malmö
Staden ur alla dess aspekter är ett samtalsämne som kontinuerligt pågår i mer och mindre officiella rum där medborgarna involveras i olika stor grad. Av och för vem staden utvecklas. Om rättigheter och skyldigheter i den stad som finns och viljan att få vara delaktig.

tema SKÅNE

Fastighetsmarknaden i Lund och Helsingborg
Claes Lennartsson, associate director, Catella i Malmö
Jarl Olsson, chef fastighetsrådgivning Malmö, Catella
Aktuell utveckling på fastighetsmarknaderna i två expansiva städer

Städer i snabb tillväxt – Helsingborg och Lund
Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg
Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande i Lund
Helsingborg och Lund lockar till sig allt fler invånare samtidigt som det etableras allt från e-handelskluster till materialforskningsanläggningar och ny kollektivtrafik. Hur planerar politikerna för städernas framtida utveckling?

tema KONJUNKTUR

Svensk ekonomi
Anna Breman, chefekonom Swedbank
Utvecklingen av svensk ekonomi i skenet av Brexit, ett uppmärksammat presidentskifte i USA och nya terrordåd i Europa.polestem im verias dolecteaturiorum

Dansk ekonomi och läget i Öresundsregionen
Bjørn Tangaa Sillemann, ekonom Danske Bank, Köpenhamn
Britt Andresen, chefanalytiker Øresundsinstituttet
Danmark har lägre ekonomisk tillväxt än Sverige men en allt hetare arbetsmarknad och ännu hetare bostadsmarknad. Vad innebär det för tillväxten i Öresundsregionen som helhet och hur utvecklas integrationen i regionen som nu marknadsförs internationellt som Greater Copenhagen?

tema PROJEKT OCH VISIONER I ÖRESUNDSREGIONEN

IKEAs nya cityvaruhus ska byggas mellan Fisketorvet och Hovedbanegården i Köpenhamn och bli ett globalt pilotprojekt för den svenska möbeljätten

IKEAs nya cityvaruhus i Köpenhamn – ett globalt pilotprojekt
Anders Lyhne Nordtorp, country property & expansion manager IKEA Danmark
När IKEAs nya varuhus vid Fisketovet i Köpenhamn invigs 2018 blir det en förebild för hela koncernens nya satsning på cityvaruhus som siktar på nya kundgrupper som inte tar bilen för att handla. Varuhuset får en takträdgård som med cykel- och gångstigar förbinds med centrum.

Så arbetar vi vidare med våra visioner för Öresundsregionen
 Richard Hultin, Senior Advisor Business Development, Skanska
Stefan Gustafsson, regionchef Sweco
Hur arbetar Skanska och Sweco vidare med sina visioner om flera nya fasta förbindelser över Öresund och prisvinnande förslag om att skapa konstgjorda öar i Öresund?

Prisutdelning Real Estate Øresund Award
Lotta Strömgren Jönsson, ordförande vid Centrum för Fastighetsföretagande, CFFF och övriga representanter från juryn korar årets vinnare bland branschens bästa aktörer.

tema MALMÖ OCH KÖPENHAMN

Läget på fastighetsmarknaden i Malmö
Claes Lennartsson, associate director, Catella i Malmö
Jarl Olsson, chef fastighetsrådgivning Malmö, Catella
Aktuell utveckling på fastighetsmarknaden i Malmö.stem im verias

Malmöföretaget Wihlborgs storsatsar i Köpenhamn
Anders Jarl, vd Wihlborgs Fastigheter
Den svenska köpvågen av fastigheter i Danmark fortsätter. Under 2016 stod de svenska investerarna för 15–20 procent av den rekordhöga transaktionsvolymen i Köpenhamn. En av aktörerna som gjort stora investeringar under året är Wihlborgs.

Fastighetsmarknaden i Köpenhamn
Peter Winther, partner och vd Sadolin & Ahlbæk
En massiv efterfrågan och ett relativt stort utbud av fastigheter har gjort 2016 till ett rekordår när det gäller transaktionsvolymen i Köpenhamn. Den högsta nivån någonsin uppskattar det danska rådgivningsföretaget Sadolin & Albæk. Av köparna är cirka hälften danska och hälften internationella.

Köpenhamn och Malmö – en snabbt växande internationell metropol
Frank Jensen, överborgmästare Köpenhamn
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande Malmö
Köpenhamn och Malmö är två snabbt växande städer med en ung befolkning och en tydlig miljöprofil och med ett nära samarbete direkt mellan städerna och genom Greater Copenhagen & Skåne Committee. Hur kan städerna stärka sin position som internationell metropol och hur ska samarbetet över Öresund utvecklas i framtiden?

SUMMERING OCH EFTERFÖLJANDE MINGEL MED VIN OCH TILLTUGG