Inbjudan till en inspirationsträff om breddad rekrytering i Öresundsregionen

 Utrikesbakgrund: en outnyttjad resurs

Välkommen till en inspirationsträff om breddad rekrytering i Öresundsregionen

Nu öppnar våra samhällen upp igen efter Coronakrisen och det innebär att allt fler företag och organisationer letar efter nya medarbetare. I Danmark är det redan brist på arbetskraft igen inom flera branscher. I Sverige är arbetslösheten dock fortfarande hög och det finns därför mycket ledig kompetens att hämta på andra sidan Öresund för dig som är arbetsgivare i Danmark.

Många av dem som söker arbete i Skåne har en bakgrund någon annanstans än i Norden. Man är född eller uppvuxen inom en annan kultur och har ett annat modersmål, kanske utbildad inom ett annat skolväsen. Ofta pratar man flera språk, inklusive flytande engelska, men inte nödvändigtvis flytande svenska eller danska. Många har en akademisk examen, men inte alltid från universitet vars namn är kända i Norden. Man har arbetslivserfarenheter och kontaktnät, men kanske inte samma som de dina anställda brukar ha. 

Dessa är några av de faktorer som kan göra det svårt för dig som arbetsgivare att få syn på och komma i kontakt med personer som har kompetensen du söker, men som inte alltid står att finna i kanalerna du vanligtvis letar i.

I projektet Fördomsfönster Øresund har vi hjälpt drygt 70 arbetsgivare och arbetssökande med utrikesbakgrund i Öresundsregionen att finna varandra. Nu vill vi gärna dela med oss av våra erfarenheter och hjälpa fler arbetsgivare hitta kompetensen de behöver för att kunna växa och utvecklas. Därför kommer vi i höst arrangera vad vi kallar inspirationsträffar för arbetsgivare och vi skulle vara väldigt glada om du hade möjlighet att delta i någon av dessa!

Vi kommer diskutera rekrytering, kompetens och arbetsliv i en region som är rik på mångfald, såväl bland sin befolkning som i sitt näringsliv, men också i nationella lagar och regler. Vårt mål är dels att informera och ge tips och råd, dels att få till ett ärligt och gränsöverskridande samtal som inspirerar dig att bredda din rekrytering mot nya grupper. Och att ge nya perspektiv på kultur, språk och ledarskap.

Anmäl dig via mejl till info@mine.se och välj en av följande torsdagar i höst:

18 november i Malmö

9 december i Köpenhamn

Tid: kl: 15-17

Plats:Meddelas senare