Inbjudan till seminarium: Gränsregionala arbetsmarknaden i fokus

Den tilltagande arbetskraftsbristen i Danmark sätter extra fokus på den gränsregionala arbetsmarknaden i Öresund. Detta är temat i årets upplaga av Øresunddirekt och Øresundsinstituttets dansk-svenska Gränshinderkonferens. Mötet arrangeras i samarbete med Länsstyrelsen Skåne och Nordiska ministerrådets gränshindersekretariat.

Datum: 24 november 2021
Tid: 09.00 – 11.00
Plats: Online

Klicka här för anmälan till det digitala mötet

Program: 

8:30 Ankomst och fika

9:00 Moderator Trine Grönlund öppnar mötet

9:05 Välkommen 

Anneli Hulthén, Skånes landshövding

9:10 Arrangörerna har ordet: Vem är vi och varför anordnar vi denna konferens? 

Malin Dahl och Erika Persson, Øresunddirekt, och Johan Wessman, Øresundsinstituttet

9:20 Vad säger forskningen om framtidens arbetsplats? 

Sandra Jönsson, forskare och föreståndare för forskningscentrumet Centrum för tillämpad arbets- livsforskning och utvärdering vi Malmö universitet

9:40 Gällande regelverk och hur det påverkar gränspendlarna i dagens moderna arbetsmarknad 

Ann Hansson, Försäkringskassan, och Christin Hjortsberg, Skatteverket

9:55 Panelsamtal om gränshinder och Öresundspendling 

Tue David Bak, vd Greater Copenhagen, Niels Paarup-Petersen, riksdagsledamot (C), och Evan Lynnerup, regionrådsmedlem (V) Region Sjælland, Maria Frej, dansk chef Malmö Live Konserthus samt  ​samt Elin C. Larsen, HR director Novo Nordisk Sweden

10.25 Nordiskt samarbete efter coronapandemin 

Bertel Haarder, president Nordiska Rådet och Folketingsledamot

10:30 Hur jobbar Nordiska ministerrådet och Gränshinderrådet vidare med dessa frågor? 

Sven-Erik Bucht, svensk representant i Gränshinderrådet, Sandra Forsén, seniorrådgivare 

Nordiska ministerrådets gränshindersekretariat

10:45 Mötet avrundas