Ny analys: Medicon Valleys fyrtornsföretag miljardinvesterar i Öresundsregionen – 4 000 nya anställda på fem år

Medicon Valleys största företag växer och bygger ut. 32 regionala fyrtornsföretag, varav 25 på Själland och 7 i Skåne. Totalt 43 000 anställda, motsvarande cirka 86 procent av de antal anställda i regionens life science-kluster. Så ser resultatet ut när de största bolagen, det vill säga företag med fler än 250 anställda, i Medicon Valley kartläggs i en ny analys som tagits fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Medicon Valley Alliance. Och fyrtornsbolagen satsar i regionen. Bland annat bygger Fujifilm Diosynth Biotechnologies ut den danska fabriken i Hillerød till dubbla storlek, Ferring flyttar till det nytt danskt huvudkontor Soundport i Kastrup, LEO Pharma bygger en ny fabrik i anslutning till huvudkontoret i Ballerup och Genmab bygger nytt huvudkontor i Valby i Köpenhamn. Dessutom har Novo Nordisk sedan 2000 investerat 18 miljarder DKK i sin fabrik i Kalundborg, som står för hälften av världens produktion av insulin.

Flera av Medicon Valleys fyrtorn har genomgått förändringar under de senaste åren. Bland annat har LEO Pharma förändrat sin ägarstruktur, forskning och ledning och Lundbeck is currently in the process of strategically restructuring its research. Samtidigt satsar mer än hälften av de stora life science-bolagen på att bygga ut deras befintliga anläggningar för att öka produktionskapaciteten eller att flytta till nya, större huvudkontor.

De flesta större life science-bolagen i Öresundsregionen har ökat i antalet anställda under de senaste fem åren. Runt 4 000 nya jobb har regionalt skapats i dessa företag, enligt siffror som tagits fram av Øresundsinstituttet genom Interregprojektet Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative. Många av de 32 fyrtornsbolagen inom life science förväntar att de behöver anställa fler medarbetare i regionen under de kommande åren. I intervjuer till rapporten tar företrädare för bland annat Novo Nordisk och Lundbeck upp en oroa för att konkurrensen om arbetskraften ökar.

Det har gått bra för life science-sektorn under coronapandemin. 2020 var ett rekordår för dansk och svensk life science-export, trots coronapandemin och en nedgången i exporten totalt i de båda länderna. Även antalet patentansökningar inom life science-området till European Patent Office (EPO) ökade. De senaste skattesiffrorna från 2019 visar också en stor tillväxt. Branschen är attraktiv och konkurrensen ökar om investeringar och etableringar. Life science står på agendan i både Danmark och Sverige, en ny life science-strategi antogs i Danmark i våras och Vinnova har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga branschen i Sverige. Stockholms Handelskammaren presenterade nyligen sju förslag för att stärka sektorn med målet att bli en av världens fem ledande life science-regioner 2025.

Klicka här för att läsa rapporten

aftand

Highlights

 • Stor tillväxt i skatteintäkter
  Den svenska life science-sektorn bidrog med 2,3 procent av de totala intäkterna från inkomst- och företagsskatt i Sverige 2019, motsvarande 16,3 miljarder SEK. De danska skatteintäkterna från life science-sektorn stod för 3,4 procent av de totala intäkterna från företag och inkomster. 2019 bidrog life science-sektorn med 20,9 miljarder DKK.
 • Rekordexport
  2020 var ett rekordår för life science-exporten. Den danska life science-sektorn exporterade för 143 miljarder DKK. Den svenska life science-sektorn hade också ett rekordår, med en export på 124 miljarder SEK – en ökning med 10,4 procent sedan 2019.
 • 43 000
  Fyrtornsbolagen sysselsätter totalt runt 43 000 personer i Medicon Valley, runt 40 500 av dem finns på Själland och 2 500 i Skåne. För fem år sedan sysselsatte regionen fyrtornsbolag runt 39 000 personer. Cirka 4 000 nya jobb har därmed regionalt skapats i bolagen. Medicon Valley har 32 fyrtorn, det vill säga företag med över 250 anställda.
 • 86%
  De 32 identifierade fyrtornsbolagen står för runt 86 procent av den totala sysselsättningen på cirka 50 000 medarbetare i Medicon Valley.
 • Novo Nordisk är störst
  Det största bolaget i Medicon Valley är den globala diabeteskoncernen Novo Nordisk som sysselsätter runt 16 900 personer på Själland och runt 100 personer på det svenska kontoret i Malmö. Företagets största produktionsanläggning worldwide finns på nordvästra Själland, i Kalundborg. Det är också den största life science-anläggningen i Medicon Valley med dess 3 200 anställda.
 • Nya fabriker och huvudkontor
  Fujifulm Diosynth Biotechnologies, som köpte Biogens fabrik för biologiska läkemedel i Hillerød 2019, bygger nu ut sin danska fabrik till dubbla storleken. Det innebär att Fujifilm totalt har investerat cirka 12 miljarder DKK i Hillerød. Novo Nordisk har sedan år 2000 investerar 18 miljarder DKK i sin fabrik i Kalundborg som svarar för hälften av världens produktion av insulin. Ferring Pharmaceuticals flyttar i början av 2022 in i Soundport i Kastrup, som blir nytt danskt huvudkontor och det största R&D-centret i Ferring Group, med plats för 750 anställda. Biotekföretaget Genmab hyr från 2023 in sig i ett nybyggt huvudkontor i Valby i Köpenhamn med plats för 700 medarbetare.

Om rapporten
Analysen ”State of Medicon Valley 2021” är den åttonde rapporten från samarbetet mellan nätverksorganisationen Medicon Valley Alliance och det dansk-svenska kunskapscentrat Øresundsinstituttet. Rapporten presenterades på Medicon Valley Alliance årsmöte i Köpenhamn idag.

Kontakt

Johan Wessman
vd Øresundsinstituttet
johan.wessman@oresundsinstituttet.org

Anette Steenberg
vd Medicon Valley Alliance
as@mva.org