Gränshindermöte: företag pekar på problem med osäkerhet och svårighet med e-legitimation mellan Danmark och Sverige

Administrativa problem som uppstår eftersom e-legitimationerna inte fungerar över Öresund, ett komplext regelverk, många osäkerhetsmoment under rekryteringsprocessen men också stor utvecklingspotential för regionens arbetsmarknad. Det var några av reflektionerna som lyftes från företag verksamma i Öresundsregionen vid onsdagens gränshindermöte som arrangerades av Øresunddirekt och Øresundsinstituttet på Residenset i Malmö.

Läs hela nyhetsartikeln om mötet här