Sveriges nya regering vill stärka gränskontrollerna och underlätta för att kunna återinföra id-kontroller

Stärkta gränskontroller för att förhindra ”irreguljär” migration och gränsöverskridande brottslighet är en av punkterna i de tre regeringspartiernas och Sverigedemokraternas överenskommelse Tidöavtalet. Dessutom har partierna enats om att ta fram ett förslag på lagändringar som ger regeringen möjlighet att komplettera gränskontrollerna på svensk sida med att införa krav på id-kontroller på dansk sida av resande med färjor, tåg och bussar till Sverige, som under flyktingkrisen 2016-2017.

I våras kom en dom i EU-domstolen, som slog fast att Österrikes gränskontroller är olagliga. Därmed är även Sveriges gränskontroller det, bedömer experter på EU-rätt som intervjuats av Dagens Nyheter. Den förra svenska regeringen har dock argumenterat för att de är lagliga eftersom de inte förlängs, utan tekniskt sett återinförs varje gång.

Nu vill den nya svenska högerregeringen ytterligare stärka de svenska gränskontrollerna gentemot Danmark och Tyskland. Medan kontrollerna under de senaste åren motiverats med att det finns ett ”allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige”, så som exempelvis terrordåd, är anledningen som uppges i Tidöavtalet att ”bekämpa irreguljär migration och gränsöverskridande kriminalitet”. Enligt avtalet ska gränskontroller genomföras i högre grad där de bedöms ha effekt på dessa faktorer.

Dessutom ska det alltså utredas hur lagstiftningen kan ändras så att regeringen har möjlighet att återinföra id-kontrollerna vid gränsen.

En proposition från regeringen om lagändringar för att stärka gränskontrollerna och införa transportöransvar/id-kontroller ska läggas fram under 2023, enligt Tidöavtalet.

(News Øresund – Anna Palmehag)