Möt konjunkturexperterna Las Olsen och Pernilla Johansson – anmäl dig till Real Estate Øresund den 8 februari 2024

 

Konjunkturläget är i fokus på Real Estate Øresund den 8 februari 2024 – lyssna på Las Olsen från Danske Bank och Pernilla Johansson från Swedbank

Det verkar som att inflationen och styrräntorna passerat toppnivån men hur snabbt och hur långt kommer de att falla? Hur påverkas dansk ekonomi av att valutan är knuten till euron och att bostadsräntorna ofta binds under lång tid? Kan verkligen ett stort läkemedelsbolag påverka hela Danmarks ekonomiska tillväxt och vad innebär det i så fall? Hur stor hjälp får Skånes butiker och besöksnäring av det växande antalet danska besökare som nyttjar den svaga svenska kronan till att lågprishandla? Varför väntas köpkraften i Danmark återställas  snabbare än i Sverige? Hur utvecklas arbetsmarknaden och konjunkturen i båda länderna? Vad innebär klimatkrisen, krigen och växlingen från globalisering till geopolitik för världsekonomin och utvecklingen i Danmark, Skåne och Sverige?

Frågorna om dansk och svensk konjunktur är fler än på många år. Därför är vi glada över att Danske Banks cheføkonom Las Olsen och Swedbanks seniorekonom Pernilla Johansson ger oss en aktuell bild av konjunkturläget i Danmark, Skåne och Sverige.

Anmäl dig här

 

Real Estate Øresund är samhällsbyggarnas och fastighetsbranschens egen konferens som ger dig den senaste kunskapen om fastighetsmarknaden och konjunkturen i Skåne, Sverige och Danmark.

Vi blickar även framåt och lär oss mer om den kommande Fehmarn Bält-tunneln och utbyggnaden av infrastruktur i södra Sverige och Danmark.

Vårt andra tema handlar om statens, regionernas och kommunernas fastighetsägande och byggplaner i Skåne.

En nyhet är att vi satsar på mer mingel och mötesmöjligheter. Utöver kaffepauser och lunchen etablerar vi en utökad mötesplats och mingel direkt efter konferensens avslutning. Trots att inflationen är hög väljer vi att ha en oförändrad deltagaravgift för att markera Øresundsinstituttets stora engagemang i samhällsutvecklingen. Den närmaste tiden kommer talarna vid kommande Real Estate Øresund att presenteras talarpunkt för talarpunkt.

 

Anmäl dig här

Real Estate Øresund
Datum: 
8 februari 2024
Tid: 9.00-17.00 med efterföljande mingel 17.00 – 18.00
Registrering: från kl. 08.15
Plats: Quality Hotel View, Hyllie, Malmö

Deltagaravgift: 4.995 SEK / 3.595 DKK per person exkl. moms.
Øresundsinstituttets medlemmar deltar med två personer kostnadsfritt och för ytterligare deltagare är medlemspriset 2.495 SEK respektive 1.795 DKK per person exkl. moms.

Väl mött!