Corems hållbarhetschef:”Jag tror att hållbarhetsarbetet kommer att bli mer affärskritiskt”

Av fastighetsbolag med fler än 50 anställda, som har ett kontor i Skåne, har 86 procent en hållbarhetschef. Cirka vart tredje bolag har en hållbarhetschef i ledningsgruppen. Bland mindre fastighetsbolag, med färre än 50 anställda, är det däremot få som har en hållbarhetschef. Det är några av resultaten från en rapport om hållbarhetsarbetet i Skånes fastighetsbransch, som Øresundsinstituttet har tagit fram på uppdrag av Sparbanken Skåne.

Beroendet av externa finansiärer gör att det är vanligt med hållbarhetschefer i fastighetsbranschen, menar Corems hållbarhetschef Teresa Mattisson, och hon tror att nästa steg blir att hållbarhetsarbetet kommer att delas upp mellan de som jobbar med rapportering och governance och de som leder projekt och driver utvecklingen framåt. Trycket på finansiärerna när det gäller hållbarhetsfrågor väntas öka ytterligare med den nya EU-taxonomin.

Fastighetsbolaget Corem äger och förvaltar kommersiella fastigheter huvudsakligen i Stockholmsområdet, men är även verksamt i storstadsregioner i Sverige och i Köpenhamnsområdet.

Teresa Mattisson tillträdde en då nytillsatt tjänst som hållbarhetschef på bostadsbolaget Klövern för cirka fem år sedan. (Corem köpte upp Klövern 2021, men sålde vidare huvuddelen av ägarskapet till Nrep i en affär som slutfördes i juli 2023).

– 2018 såg Klövern att hållbarhet blev en viktigare fråga och då bestämde man sig för att rekrytera en hållbarhetschef. Den rollen tog jag sedan med mig in i Corem eftersom bolaget inte hade någon hållbarhetschef, säger hon.

Enligt sammanställningen till rapporten Hållbarhetsarbete i Skånes fastighetsbransch har 86 procent av alla fastighetsbolag med huvudkontor eller ett kontor i Skåne, med 50 eller fler anställda, en hållbarhetschef.

Tyngden i rollen som hållbarhetschef viktig i branschen

Enligt Teresa Mattisson skiljer sig fastighetsbranschen från många andra branscher genom att den är så beroende av extern finansiering. Det är, enligt hennes uppfattning, en anledning till att hållbarhetschefsrollen är vanligare än i andra branscher.

– Hållbarhet blir en allt viktigare och integrerad fråga så man måste ha den kompetensen, men även tyngden i sin roll och personlighet för att du ska kunna träffa investerare och finansiärer. Så jag tror att hållbarhetschefsrollen är vanligare i fastighetsbranschen jämfört med i andra branscher, där man kanske har andra roller med olika typer av hållbarhetsinriktning, säger Teresa Mattisson.

Läs intervjun på News Øresund

Intervjun har publicerats i rapporten om Hållbarhetsarbetet i Skånes fastighetsbransch, den 4 oktober 2023, som är framtagen av Øresundsinstituttet på uppdrag av Sparbanken Skåne.