Stor granskning av Öresundstågens framtid

Danmarks transportminister vill att Öresundstågen vänder vid Österport station från 2020 och inte kör vidare till Helsingör som de gör idag. Ett beslut som kan få stora konsekvenser. Det kan innebära att Sverige och Danmark enas om ett gemensamt regionalt tågbolag. Men det är även ett steg bort från en ringlinje kring sundet. News Øresund  har granskat Öresundstågens framtid.

Läs hela granskningen från det senaste numret av tidskriften News Øresund från november 2014 här