Kampen om danska kronan – kraftig stimulans av ekonomin som kan ge fler svenskar jobb i Köpenhamn

Kampen_om_kronan_SE_framsidaDanmarks Nationalbank kämpar sedan en dryg månad för att rädda den danska kronans fasta koppling till euron. Kampen har resulterat i en dansk minusränta som ger en kraftig stimulans under den begynnande konjunkturuppgången. Idag väntar finansmarknaden på ett nytt besked från Nationalbankens direktör Lars Rohde som av tradition brukar offentliggöra eventuella beslut på torsdagar kl 16.

Oavsett om Danmarks Nationalbank lyckas rädda den danska kronans fasta koppling till euron eller ej så ger kampen om kronan stora effekter för dansk ekonomi och för hela Öresundsregionen.

– Om den danska kronans koppling till euron består innebär Nationalbankens kraftiga räntesänkningar en stimulans av den danska ekonomin som leder till en ökad sysselsättning. Det ger även fler jobbmöjligheter till svenskar som vill arbeta i Köpenhamn. I detta scenario kan vi därför vänta oss att förra åretes trend mot en ökad pendling över Öresund kommer att fortsätta, säger Øresundsinstituttets chefanalytiker Britt Andresen.

– Det värsta scenariot blir verklighet om Nationalbanken står emot pressen mot kronan så pass länge att danskarna hinner vänja sig vid de mycket låga bostadsräntorna men att banken sedan förlorar kampen om kronan, säger Øresundsinstituttets chefanalytiker Britt Andresen och pekar på risken för att detta scenario först driver fram en bostadsbubbla som sedan spricker.

 

Klicka här för att läsa hela analysen

 

Analysen i korthet

 

Om kopplingen till euron består

Kraftig stimulans av dansk ekonomi
• Att Danmarks Nationalbank infört minusränta i kampen för att rädda politiken med en fast växelkurs knuten till euron innebär lägre upplåningskostnader för företagen och lägre boräntor för hushållen.
Den låga eurokursen, låga räntan och det låga oljepriset innebär en kraftfull stimulans av den danska ekonomin. Enligt en analys från Danske Bank kommer det att leda till 33 000 nya jobb på två år.
•  Det går inte att bortse från risken för att den danska arbetsmarknaden på sikt går mot en ny överhettning inom vissa yrken. En brist på arbetskraft kan då skapa nya problem men stimulerar också till en ökad Öresundspendling från Skåne. Öresundsregionen kan då uppvisa sin bästa sida när Skåne får hjälp att lindra arbetslösheten och Själland får hjälp att mildra överhettningen på arbetsmarknaden. Men räkna då med en ökad trängsel på Öresundstågen.

Fler svenskar får jobb i Köpenhamn
• Fler jobb i Danmark ger fler jobb till svenskar som vill arbeta i Köpenhamn och huvudstadsområdet.
• En ökad privatkonsumtion kommer att ge en omsättnings- och sysselsättningsökning i detaljhandeln och därmed också jobbmöjligheter för många svenskar.
• Öresundsintegrationen gagnas mest av stabila valutakurser. Valutakurssvängningar utgör en risk för såväl öresundspendlare som näringsliv och kan avhålla några från att söka arbete på andra sidan sundet.

 

Om Nationalbanken förlorar och kronan släpps fri

Kris för dansk turism och export
• Dansk exportindustri och turistnäring får kraftigt försämrad konkurrenskraft. Om Nationalbanken förlorar kampen och den danska kronan släpps fri väntas den stiga kraftigt i värde, revalveras. Det gör danska exportprodukter dyrare utomlands samtidigt som turismen minskar på grund av den dyrare danska kronan. Dansk ekonomi backar och arbetslösheten ökar.

Färre Öresundspendlare och ny dansk köpfest i Skåne
•  En starkare dansk krona gör lönen mera värd när den växlas in hemma i Sverige – men fler förlorar jobbet.
• Färre svenskar på den danska arbetsmarknaden. En nedång i dansk ekonomi kommer också att betyda att en del svenskar förlorar sina jobb i Danmark samt att det finns färre jobbmöjligheter i Köpenhamn. Öresundspendlingen minskar.
• För danskar blir det billigare att handla i Sverige – det kan uppstå en dansk köpfest i Skåne precis som under krisåret 2009 då 100 danska kronor tidvis var värda drygt 156 svenska kronor. Om den danska kronan släpps fri och utvecklas som Schweiz franc kan värdet på den danska kronan öka med 15 procent så att 100 danska kronor blir värda mer än 146 svenska kronor. Under onsdagen låg Riksbankens kurs på 127,66 kronor.