SmiLe Incubator: Partnerskap mellan stora och små företag över sundet kan boosta life science i Öresundsregionen

Det dansk-svenska samarbetet kan stärkas genom fondmedel, tvärregionala projekt och en ännu större öppenhet från stora life science-företag i Danmark. Det menar Ebba Fåhraeus, som är vd för SmiLe Incubator på Medicon Village i Lund.

Det är ingen tillfällighet att dörrarna till korridorens kontor och labb står öppna.

– Alla ska känna sig välkomna att interagera med varandra, säger Ebba Fåhraeus, som är vd på SmiLe Incubator i Lund, som samlar Medicon Villages startupbolag inom life science.

Lokalerna som hon visar runt i tillhörde fram tills 2010 det svensk-brittiska medicinbolaget AstraZeneca. Företaget valde dock att stänga ner forskningsavdelningen i Lund och göra sig av med 900 medarbetare.

Idag är nedstängningen historia, Medicon Village övertog AstraZenecas lokaler och 2012 etablerades SmiLe på Medicon Village och en del av lokalerna och labben vigdes åt att utveckla nystartade företag.

Runt 50 företag är idag SmiLe-alumner, och idag får runt 25 life science-projekt rådgivning av inkubatorns affärsstrategiska personal, så att entreprenörerna om 5-6 år har förfinat deras affärsmodell tillräckligt mycket för att driva vidare bolaget på egen hand.

Asgard Therapeutics, Xinnate och Sinntaxis är några av dagens inkubatorföretag, medan Saga Diagnostics, SARomics Biostructures och Xintela är alumner. Företagen finansieras både av SmiLes eget nätverk av privata investerare samt av offentliga medel från exempelvis Vinnova, Tillväxtverket och EU.

Låt privata fondmedel göra jobbet
För att förbättra villkoren för life science-branschen i Öresundsregionen efterlyser Ebba Fåhraeus mer interaktion inom finansieringsdelen mellan Sverige och Danmark.

Det finns särskilt potential i danska och svenska privata fondmedel som inte är knutna till statliga regelverk på samma sätt som offentligt stöd. Därmed kan de lagmässigt ha lättare att stötta initiativ och företag på tvärs av Öresund.

– Om den geografiska begränsningen av vart pengarna kan användas kan övervinnas, skulle det vara fördelaktigt för regionen som helhet, säger Ebba Fåhraeus.

Hon menar även att offentliga stöd från Region Skåne, Lunds kommun och Lunds universitet, som tillsammans med Medicon Village medfinansierar SmiLes verksamhet, ibland skapar utmaningar när det gäller samarbetet med Danmark eftersom svenska skattemedel ska användas i Sverige. Trots det ser hon det inte som en ”show stopper” överhuvudtaget.

– Det finns alltid en liten språkbarriär, och det finns också en fysisk barriär. Men är det enklare för ett skånskt företag att samarbete med Stockholm än Köpenhamn? Nej, det är enklare att samarbete med Köpenhamn, säger hon.

SmiLe själva driver boot camps med danska COBIS, DTU och CBS utöver projekt med andra innovationsaktörer i Skåne, och målet framöver är att intensifiera samarbetet med europeiska inkubatorer.

(News Øresund – Kristoffer Dahl Sørensen)

 

Läs hela intervjun på News Øresund