Intervju med Joacim Lindoff, vd för Arjo som tilldelades Malmö stads näringslivspris inom life science

För medtech-företaget Arjo AB, som grundades 1957 i Eslöv, är Öresundsregionen attraktiv med både bra kompetensförsörjningsmöjligheter och god infrastruktur. Joacim Lindoff, vd för det nu Malmöbaserade Arjo, ser dock en potential i att ytterligare stärka regionen genom att bygga upp ett än bättre samarbete mellan industri och sjukvårdssektor, samt genom att satsa mer på utbildning kring regulatory affairs.

Öresundsregionens kompetensförsörjningsmöjligheter och goda infrastruktur gör att Joacim Lindoff, vd för Arjo AB, trivs med huvudkontorets placering i centrala Malmö.

Bara 700 meter från centralstationen i Malmö är 190 av företagets globalt sett ca 6 200 medarbetare placerade. 14 av medarbetarna pendlar från Danmark till huvudkontoret i Malmö, och därför menar Joacim Lindoff att det inte finns något att anmärka på rekryteringsmässigt.

– Hittills har vi inte haft några problem med att hitta de kompetenser vi vill ha. Kompetensförsörjningsmässigt menar jag att det inte finns någon brist här, sett till Arjos behov, jämfört med Göteborg eller Stockholm, säger Joacim Lindoff.

Arjo producerar lösningar och utrustning till sjukvårdssektorn, exempelvis hygienutrustning, madrasser och lyfthjälpmedel som kan hjälpa patienter till en bättre mobilitet under sjukdomsförloppet, samtidigt som risken för arbetsskador bland sjukhuspersonal minskar.

Företaget har aktiviteter i omkring 30 länder, och produktionsanläggningar i Kina, Kanada, Dominikanska repubiken, Storbritannien och Polen. Den största produktionsanläggningen ligger i Poznan i Polen, där det produceras bland annat sjuksängar och hygienprodukter.

Läs hela intervjun på News Øresund