Ny analys: Lunds näringsliv

Få kommuner har ett så mångfacetterat näringsliv som Lund. Här finns de lokala företagen i staden och byarna runt omkring, men också de nya innovationsföretagen och de globala storföretagen. Med universitetssjukhus, universitet, teknisk högskola, nya forskningsanläggningar och växande science parks med inkubatorer finns förutsättningarna för att starta framtidens företag och för att arbeta med de globala världsmålen. Det stödjande innovationssystemet har snarast blivit så stort att det är svårt att få en överblick över det. Men redan långt innan staden fick sin första science park fanns det en innovativ kunskapsmiljö som bidrog till framväxten av flera framgångsrika företag.  

Trots de goda förutsättningarna saknas inte utmaningar för Lunds näringsliv. En effekt av coronapandemin är att den skyndar på strukturomvandlingen inom detaljhandeln där e-handeln hamnat i fokus. Besöksnäringen är hårt utsatt när såväl turister som internationella besök av forskare och representanter från företag i stor utsträckning uteblir. 

En mera långsiktig utmaning handlar om att Lunds framgångar när det gäller utvecklingen av nya stora techföretag tidvis har skapat en i det närmast bruksortsliknande situation. När några få dominerande företag inom life science och mobilteknik lagt ner eller genomfört stora neddragningar har det slagit så hårt mot den lokala arbetsmarknaden att den samlade jobbtillväxten i Lund i stort sett stannat av under några år. Bortom neddragningarna finns kompetensen kvar i Lund vilket bland annat fått Ericsson att göra en omstart efter nedläggningen av modemutvecklingen här. Nu finns tecken på en ny våg av tillväxt för Lunds näringsliv med fokus mot framtidens uppkopplade samhälle, nya läkemedel och energiteknik. Likaså finns en god kompetens inom hållbarhetsfrågor. Den dynamiska miljön har på senare år lockat såväl etablerade storföretag inom fordonsindustrin som FN att etablera sig i Lund. Men Lunds näringsliv är så mycket mer än life science, ICT och internet of things/connectivity. Här finns även framgångsrika företag och forskning inom bland annat vattenrening, livsmedel, förpackningar och energilösningar.

Två aktuella utmaningar gäller dels att det bland den stora mängd nystartade företag som växer fram i Lund skapas relativt få nya stora arbetsgivare, dels att det snart inte finns kvar något stort så kallat ankarföretag inom life science som kan bidra med kunnande och erfarenhet till nya uppstartsföretag i branschen. Ytterligare en utmaning handlar om den växande internationaliseringen av Lunds näringsliv vilket sätter fokus på behovet av information, ett socialt liv och skolor som är tillgängliga även för icke svenskspråkiga.

Den historiska utvecklingen under mer än hundra år har format dagens Lund som forsknings- och näringslivsstad. I denna analys kombineras ett historiskt perspektiv med statistik samt 18 djupintervjuer som ger en kvalitativ bild av nuläge och utvecklingstendenser för Lunds näringsliv. Uppdraget att göra denna analys har en begränsad omfattning varför den inte gör anspråk på att synliggöra alla perspektiv eller fånga alla detaljer utan ska ses som en övergripande beskrivning ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.  

Läs rapporten här